Insynsråd

Insynsrådet utses av regeringen och har som huvudsaklig uppgift att bedriva insyn i verksamheten och ge myndighetschefen råd. Insynsrådet träffas minst två gånger om året och ordförande är SMHIs generaldirektör.

Ledamöter i SMHIs insynsråd

Kerstin Cederlöf
Direktör, Naturvårdsverket

Rolf Brennerfelt (ordförande)
Generaldirektör, SMHI

Pär Holmgren
Fil.lic, Meteorolog

Åsa-Britt Karlsson
Generaldirektör, Statens geotekniska institut

Annika Lillemets
Riksdagsledamot, Miljöpartiet

Björn Risinger
Generaldirektör, Havs- och vattenmyndigheten

Olle Sundin
Generaldirektör, LFV

Rune Wikström
Riksdagsledamot, Moderata samlingspartiet

Anna-Lena Österborg
Överdirektör, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)