SMHI i Almedalen 2018

Under årets Almedalsvecka arrangerar SMHI en halvdag om klimat- förändringar och hur vi kan bygga den hållbara staden. Experter från SMHI och samarbetspartner berättar och samtalar om konsekvenser och lösningar för den hållbara staden, och förklarar och diskuterar hur vi kan möta framtiden.
I Almedalen medverkar också experter från SMHI i ett antal aktiviteter som andra organisationer arrangerar. Då handlar det om allt ifrån havsmiljö till klimatförändring och fastighetsvärden.

Hornstull

Klimatforskningen visar tydligt att det blir varmare. Vi kan få problem med torka och tillgång till vatten. Samtidigt kommer skyfallen och värmeböljorna att bli fler och mer intensiva. Detta gör att vi behöver rusta våra städer för de framtida förändringarna, som både utmanar och ställer krav på vår samhällsplanering.

Hur ser scenarierna ut för Sverige och hur pass redo är våra städer för ett förändrat klimat?

Under årets Almedelsvecka arrangerar SMHI en halvdag, den 4 juli, om hur vi kan bygga den hållbara staden. Experter från SMHI och samarbetspartner berättar och samtalar om konsekvenser och lösningar för den hållbara staden, och förklarar och diskuterar hur vi kan möta framtiden. Under förmiddagen belyser vi hur klimatet förändras och ger inspel om bland annat kartläggning av skyfall och förändrad luftkvalitet, dricksvattenförsörjning, samt klimatanpassning genom planerad reträtt för att hantera risk för översvämningar när havsnivån stiger.

Fyra seminarier varvas med dialoger och panelsamtal. Det finns också möjlighet att mingla och ställa frågor till experterna på plats.

Tid: onsdag den 4 juli kl. 08:45 - 12:00

Plats: Skeppargatan 26 (trädgård), Visby

Program den 4 juli