om smhi

Ett år med SMHI - 2015

SMHI är Sveriges expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat.

Här får du en inblick i SMHIs arbete under 2015. Vi ger exempel på allt ifrån nya tjänster och ny kunskap till internationella samarbeten inom våra expertområden. 

SMHI är Sveriges expertmyndighet inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat.

Här får du en inblick i SMHIs arbete under 2015. Vi ger exempel på allt ifrån nya tjänster och ny kunskap till internationella samarbeten inom våra expertområden. 

Nyckeltal ur vår årsredovisning 2015

 • Illustration - total omsättning 2015
  Illustration - antal medarbetare 2015
  • Illustration - total omsättning 2015
  • Illustration - antal medarbetare 2015
 • Illustration - prognoser i P1 2015
  Illustration - medverkan i P4-sändningar
  • Illustration - prognoser i P1 2015
  • Illustration - medverkan i P4-sändningar
 • Illustration - antal varningsutskick 2015
  Illustration - träffsäkerhet prognoser dygn 1
  • Illustration - antal varningsutskick 2015
  • Illustration - träffsäkerhet prognoser dygn 1
 • Illustration - besök på SMHIs webbplats 2015
  Illustration - besök på SMHIs mobilappar 2015
  • Illustration - besök på SMHIs webbplats 2015
  • Illustration - besök på SMHIs mobilappar 2015
 • Illustration - total omsättning 2015
 • Illustration - antal medarbetare 2015
 • Illustration - prognoser i P1 2015
 • Illustration - medverkan i P4-sändningar
 • Illustration - antal varningsutskick 2015
 • Illustration - träffsäkerhet prognoser dygn 1
 • Illustration - besök på SMHIs webbplats 2015
 • Illustration - besök på SMHIs mobilappar 2015

Meteorologi och luftmiljö 2015

SMHIs varningar i ny kostym

En ny varningssida ger användarna enkelt en samlad bild av varningsläget. 

Hur säker är prognosen?

SMHI är först ut bland väderinstituten att testa nya sätt att visualisera flera alternativa utvecklingar av vädret utifrån ortsprognoser.

Matvarubutik

Insikt om väder användbart för handeln

Det finns samband mellan väder och handel. SMHI levererar prognoser till handeln som kan planera sortiment och logistik.

SMHIs varningar i ny kostym

En ny varningssida ger användarna enkelt en samlad bild av varningsläget. 

Hur säker är prognosen?

SMHI är först ut bland väderinstituten att testa nya sätt att visualisera flera alternativa utvecklingar av vädret utifrån ortsprognoser.

Matvarubutik

Insikt om väder användbart för handeln

Det finns samband mellan väder och handel. SMHI levererar prognoser till handeln som kan planera sortiment och logistik.

Smartphone
Fler och bättre verktyg för beslut
Smartphone
Fler och bättre verktyg för beslut

Klimat och klimatanpassning 2015

Regeringsuppdrag: så kan klimatet förändras i Sveriges län

Regeringsuppdrag: så kan klimatet förändras i Sveriges län

Hydrologi och vattenmiljö 2015

Från nuläge till planeringsunderlag

Sjöar och vattendrag är viktiga resurser. SMHI har under året levererat data, utvecklat verktyg och expertkunskap inom området. I ett regeringsuppdrag har SMHI genomfört en studie om metod för beräkning av skyfall.

Från nuläge till planeringsunderlag

Sjöar och vattendrag är viktiga resurser. SMHI har under året levererat data, utvecklat verktyg och expertkunskap inom området. I ett regeringsuppdrag har SMHI genomfört en studie om metod för beräkning av skyfall.

Förbättrad Vattenwebb med data och verktyg

Portalen Vattenwebb samlar data och verktyg inom hydrologi. Under 2015 har portalen fått nytt utseende och blivit mobilanpassad.

Viktigt kunskapsunderlag om dricksvatten

I den statliga Dricksvattenutredningen är SMHIs analyser om framtida klimat  ett viktigt underlag.

Regeringsuppdrag: Metod för beräkning av skyfall

Under 2015 fick SMHI ett regeringsuppdrag att börja undersöka olika aspekter på skyfall, bland annat ”hur vi kan uppskatta ett värsta möjliga skyfall”.

Förbättrad Vattenwebb med data och verktyg

Portalen Vattenwebb samlar data och verktyg inom hydrologi. Under 2015 har portalen fått nytt utseende och blivit mobilanpassad.

Viktigt kunskapsunderlag om dricksvatten

I den statliga Dricksvattenutredningen är SMHIs analyser om framtida klimat  ett viktigt underlag.

Regeringsuppdrag: Metod för beräkning av skyfall

Under 2015 fick SMHI ett regeringsuppdrag att börja undersöka olika aspekter på skyfall, bland annat ”hur vi kan uppskatta ett värsta möjliga skyfall”.

Oceanografi och havsmiljö 2015

Bättre mätningar för ökad kunskap

SMHI följer miljön i havet genom mätningar, analyser och forskning. Både mätsystem och tillgängligheten till data har utvecklats under året. I ett regeringsuppdrag tar SMHI fram riktlinjer för beräkning av dimensionerande havsnivåer för olika delar av Sverige för dagens och framtidens klimatförhållanden.

Sommarskola ökar kunskapen om framtida klimat i Östersjöregionen

Regeringsbeslut: Nytt forskningsfartyg ska byggas

Sommarskola ökar kunskapen om framtida klimat i Östersjöregionen

Regeringsbeslut: Nytt forskningsfartyg ska byggas

Internationellt 2015

Väder och klimat är globala frågor


SMHI har ett omfattande och ökande internationellt samarbete. Här lyfter vi några exempel från 2015.

Tack vare EU-programmet Copernicus kommer nya tjänster och produkter som är till stor nytta för samhället att kunna utvecklas. Tjänsterna rör land- och marin övervakning, atmosfär/luftkvalitet, katastrofhantering, klimat och säkerhet.

SMHIs expertkunskap är efterfrågad, till exempel när det nya globala klimatavtalet togs fram vid det stora klimatmötet i Paris, COP 21.

Under året har SMHI utbildat afrikanska beslutsfattare i klimat och klimatanpassning. 

Tillgången till information är viktig. SMHI har aktivt bidragit till att klimatdata finns tillgängliga globalt.

Väder och klimat är globala frågor


SMHI har ett omfattande och ökande internationellt samarbete. Här lyfter vi några exempel från 2015.

Tack vare EU-programmet Copernicus kommer nya tjänster och produkter som är till stor nytta för samhället att kunna utvecklas. Tjänsterna rör land- och marin övervakning, atmosfär/luftkvalitet, katastrofhantering, klimat och säkerhet.

SMHIs expertkunskap är efterfrågad, till exempel när det nya globala klimatavtalet togs fram vid det stora klimatmötet i Paris, COP 21.

Under året har SMHI utbildat afrikanska beslutsfattare i klimat och klimatanpassning. 

Tillgången till information är viktig. SMHI har aktivt bidragit till att klimatdata finns tillgängliga globalt.