Kort om SMHI

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Expertmyndighetens fackområden

Meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi.

Sorterar under

Miljö- och energidepartementet

Grundades

År 1919, men har anor från 1873.

Verksamhet

  • Tillhandahåller planerings- och beslutsunderlag för väder- och vattenberoende verksamheter.
  • Samhällets expertorgan inom meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimatologi.
  • Tillämpad forskning inom ovanstående fackområden.

Produkter & tjänster

Allmänna väderprognoser och varningar, kundanpassade prognoser, analyser, utredningar, statistik, utlåtanden och yttranden, föreläsningar och utbildningar, klimatstudier och forskningsuppdrag.

Organisation

Samhälle och säkerhet, Affärsverksamhet och Forskning.

Kontor

Huvudkontor i Norrköping, kontor i Sundsvall, Upplands Väsby, Göteborg och Malmö. Därutöver finns ett antal väderobservatörer runt om i landet.

Generaldirektör

Rolf Brennerfelt

Antal anställda

ca 650

Omsättning

ca 650 miljoner kronor

Uppdrag och finansiering

  • Anslagsverksamhet på uppdrag av staten.
  • Uppdragsverksamhet för andra myndigheter.
  • Affärsverksamhet på företagsekonomiska grunder.
  • Forskningsmedel från svenska finansiärer och EU.

Kvalitet & Miljö

SMHIs ledningssystem är certifierat av SP och uppfyller kraven i ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004.

Klimatneutral organisation som kompenserar för negativ klimatpåverkan.

Organisationsnummer

202100 - 0696