Blått hav och blå molniga skyar

Året 2016

Vad gör en meteorolog på SMHI?

SMHIs meteorologer, såväl de som arbetar i operativ prognostjänst som forskare, har lång yrkeserfarenhet. Detta är något som är mycket viktigt, speciellt vid besvärliga vädersituationer. Vädret, alltså egentligen atmosfärens fysikaliska och även kemiska processer, är bland det mest komplicerade vi kan studera på vår planet.

Prova på

Lär dig mer

Forskning

Forskning inom meteorologi

Numeriska prognosmodeller utgör grunden för de väderprognoser som presenteras bland annat i radio och TV. Målet med vår forskning och utveckling är att förbättra dessa modeller.

Prova på

Lär dig mer

Forskning

Forskning inom meteorologi

Numeriska prognosmodeller utgör grunden för de väderprognoser som presenteras bland annat i radio och TV. Målet med vår forskning och utveckling är att förbättra dessa modeller.

Temasida: Året 2016

Temasidan "Året 2016" ger exempel på SMHIs verksamhet under året. Här hittar du information om intressanta aktiviteter, projekt och händelser. Du får också möta vår generaldirektör och några av våra medarbetare. Temasidan kompletterar SMHIs formella årsredovisning.

Temasidan "Året 2016" ger exempel på SMHIs verksamhet under året. Här hittar du information om intressanta aktiviteter, projekt och händelser. Du får också möta vår generaldirektör och några av våra medarbetare. Temasidan kompletterar SMHIs formella årsredovisning.