Blått hav och blå molniga skyar

Året 2016

Klimatet i fokus

SMHI ger dig kunskap om hur klimatet förändrats historiskt, hur det ser ut idag och beräknar hur det kan bli i framtiden. Vi visar på effekterna det får för samhället och hur samhället kan anpassas. SMHIs experter arbetar med allt ifrån data- och kunskapsinsamling till verktyg, tjänster, kunskapsspridning och forskning inom klimatområdet. SMHI utvecklar verktyg och sammanställer och förmedlar kunskap om hur vi kan anpassa vårt samhälle till klimatförändringen. Här är några exempel från vår verksamhet inom klimatområdet under 2016.

Lär dig mer

Lär dig mer

SMHI nationell kontaktpunkt för IPCC

IPCC är FNs klimatpanel och förser världen med kunskap om klimatförändring, med ett vetenskapligt perspektiv, och den påverkan på miljön och samhället som följer klimatförändringen.

Lär dig mer

Lär dig mer

SMHI nationell kontaktpunkt för IPCC

IPCC är FNs klimatpanel och förser världen med kunskap om klimatförändring, med ett vetenskapligt perspektiv, och den påverkan på miljön och samhället som följer klimatförändringen.

Temasida: Året 2016

Temasidan "Året 2016" ger exempel på SMHIs verksamhet under året. Här hittar du information om intressanta aktiviteter, projekt och händelser. Du får också möta vår generaldirektör och några av våra medarbetare. Temasidan kompletterar SMHIs formella årsredovisning.

Temasidan "Året 2016" ger exempel på SMHIs verksamhet under året. Här hittar du information om intressanta aktiviteter, projekt och händelser. Du får också möta vår generaldirektör och några av våra medarbetare. Temasidan kompletterar SMHIs formella årsredovisning.