Blått hav och blå molniga skyar

Året 2016

Generaldirektören har ordet

SMHIs verksamhet spänner över flera vetenskapliga discipliner; meteorologi, hydrologi, oceanografi och klimat. Under 2016 har vi bland annat ytterligare stärkt det internationella samarbetet. Det gör oss bättre rustade för att ge både allmänhet, myndigheter och företag tjänster av högsta kvalitet även i framtiden. Rolf Brennerfelt, generaldirektör, berättar mer i en film. Här hittar du också intressanta nyckeltal om vår verksamhet och länkar till mer information om SMHI.

 • Antal medarbetare på SMHI 2016, 617 st
  Illustration - nyckeltal: insamlade meteorologiska observationer
  Antal medarbetare på SMHI 2016, 617 st
  Illustration - nyckeltal: insamlade meteorologiska observationer
 • Illustration - nyckeltal 2016: mängd lagrad data
  Illustration nyckeltal: omsättning 2016
  Illustration - nyckeltal 2016: mängd lagrad data
  Illustration nyckeltal: omsättning 2016
 • Antal medarbetare på SMHI 2016, 617 st
 • Illustration - nyckeltal: insamlade meteorologiska observationer
 • Illustration - nyckeltal 2016: mängd lagrad data
 • Illustration nyckeltal: omsättning 2016

Temasida: Året 2016

Temasidan "Året 2016" ger exempel på SMHIs verksamhet under året. Här hittar du information om intressanta aktiviteter, projekt och händelser. Du får också möta vår generaldirektör och några av våra medarbetare. Temasidan kompletterar SMHIs formella årsredovisning.

Temasidan "Året 2016" ger exempel på SMHIs verksamhet under året. Här hittar du information om intressanta aktiviteter, projekt och händelser. Du får också möta vår generaldirektör och några av våra medarbetare. Temasidan kompletterar SMHIs formella årsredovisning.