Blått hav och blå molniga skyar

Året 2016

För internationell utveckling

Väder, vatten och klimat känner inga geografiska gränser. SMHI har därför ett omfattande internationellt arbete. Vi genomför bland annat på uppdrag av Sida klimatutbildningar för beslutfattare från olika delar av Afrika. Här berättar vi om det, och andra exempel på internationell samverkan under 2016.

Världskarta med länder som SMHI har samarbeten i är markerade
Kartans röda prickar markerar länder där vi har samarbeten med olika aktörer, till exempel forskningsprojekt, och länder där SMHI har kunder eller uppdragsgivare.
Världskarta med länder som SMHI har samarbeten i är markerade
Kartans röda prickar markerar länder där vi har samarbeten med olika aktörer, till exempel forskningsprojekt, och länder där SMHI har kunder eller uppdragsgivare.

Professionella tjänster

Lär dig mer

Professionella tjänster

Lär dig mer

Temasida: Året 2016

Temasidan "Året 2016" ger exempel på SMHIs verksamhet under året. Här hittar du information om intressanta aktiviteter, projekt och händelser. Du får också möta vår generaldirektör och några av våra medarbetare. Temasidan kompletterar SMHIs formella årsredovisning.

Temasidan "Året 2016" ger exempel på SMHIs verksamhet under året. Här hittar du information om intressanta aktiviteter, projekt och händelser. Du får också möta vår generaldirektör och några av våra medarbetare. Temasidan kompletterar SMHIs formella årsredovisning.