Året 2018

SMHI är en svensk expertmyndighet med globalt perspektiv och en livsviktig uppgift att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Med vetenskaplig grund och genom kunskap, forskning och tjänster bidrar vi till att öka hela samhällets hållbarhet. Varje dag, dygnet runt, året om.

 • Grön bakgrund
  Exempel på nyckeltal 2018
  Mer information finns i vår formella årsredovisning
  Grön bakgrund
  Exempel på nyckeltal 2018
  Mer information finns i vår formella årsredovisning
 • Illustration som visar SMHIs omsättning: 877 miljoner kronor
  Illustration som visar antal medarbetare vid SMHI: 641 st
  Illustration som visar SMHIs omsättning: 877 miljoner kronor
  Illustration som visar antal medarbetare vid SMHI: 641 st
 • Illustration som visar antal besök på smhi.se 2018: 144 miljoner
  Illustration som visar mängden digitalt lagrad volym: 14120 TB
  Illustration som visar antal besök på smhi.se 2018: 144 miljoner
  Illustration som visar mängden digitalt lagrad volym: 14120 TB
 • Illustration: antal besök på vattenwebb 2018: 251822
  Illustration: antal besök på Klimatanpassningsportalen: 35 989 st
  Illustration: antal besök på vattenwebb 2018: 251822
  Illustration: antal besök på Klimatanpassningsportalen: 35 989 st
 • Grön bakgrund
  Exempel på nyckeltal 2018
  Mer information finns i vår formella årsredovisning
 • Illustration som visar SMHIs omsättning: 877 miljoner kronor
 • Illustration som visar antal medarbetare vid SMHI: 641 st
 • Illustration som visar antal besök på smhi.se 2018: 144 miljoner
 • Illustration som visar mängden digitalt lagrad volym: 14120 TB
 • Illustration: antal besök på vattenwebb 2018: 251822
 • Illustration: antal besök på Klimatanpassningsportalen: 35 989 st

Den extrema sommaren

Sommaren 2018 går till historien. Den bjöd på extremt väder ur flera perspektiv och visade att SMHIs kunskap om väder, vatten och klimat är väldigt viktig för ett säkert och hållbart samhälle.

Sommaren 2018 går till historien. Den bjöd på extremt väder ur flera perspektiv och visade att SMHIs kunskap om väder, vatten och klimat är väldigt viktig för ett säkert och hållbart samhälle.

Klimatförändringen – en halv grad gör stor skillnad

Klimatförändringen är ett faktum, det visar inte minst kunskapssammanställningar från FN:s klimatpanel IPCC. I oktober kom IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Under 2018 levererade också SMHI rapporter om framtida havsnivåer och skyfall.

Klimatförändringen är ett faktum, det visar inte minst kunskapssammanställningar från FN:s klimatpanel IPCC. I oktober kom IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Under 2018 levererade också SMHI rapporter om framtida havsnivåer och skyfall.

Bästa underlagen för dina beslut – några exempel

SMHI har en livsviktig uppgift att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Vi erbjuder kunder och användare bästa möjliga underlag för just deras beslut. Här visar vi några exempel.

SMHI har en livsviktig uppgift att förutse förändringar i väder, vatten och klimat. Vi erbjuder kunder och användare bästa möjliga underlag för just deras beslut. Här visar vi några exempel.