15 november, 2013

Ny app i lätt förpackning byggd med modern webbteknik

Just nu börjar vårt projekt med att ta fram en app för windows mobile telefoner gå mot sitt slut. Här kommer en liten sneak peak av hur den kommer se ut.

Appen innehåller samma funktionalitet som våra äldre iPhone och android-appar men har fått sig en rejäl uppfräschning både vad gäller utseende men även tillgänglighet.

Ny app i lätt förpackning byggd med modern webbteknik

Vi har jobbat med FunkaNu för att ta fram en bra tillgänglighetsanpassad app utifrån nationella riktlinjer.

Målet är att förbättra interaktionen och se till att slutanvändaren får en snabb och enkel upplevelse.

Just nu lägger utvecklaren några sista handtag på en beta version som kommer testas på riktiga användare under de kommande veckorna.

Vi kommer ha en version för nedladdning under december!

De moduler som tas fram för appen kommer även att utgöra grunden för nästa generation vädertjänster på smhi.se för både desktop- och mobila versioner med responsiv design.

15 maj, 2012

Nya vädertjänster i SMHI.se-lab

Nytt Sverige-, världs- och kustväder har släppts i en första version i smhi.se-labbet. Tjänsterna innehåller en del nya parametrar och kartfält jämfört med motsvarande tjänster som finns på webbplatsen idag.

I SMHI.se-Labbet testar vi idéer och förslag som dykt upp, både från våra medarbetare och från er användare. Syftet är att på detta sätt se vad som kan vara värt att utveckla vidare och som i framtiden kan dyka upp som en ny tjänst på smhi.se.

Sverigeväder med nederbördsprognos

Sverigevädret har, förutom ortsprognoser även kartfält med de senaste 24 timmarnas nederbörd från radar följt av upp till 2-dygns nederbördsprognos.

- ­Fler kartlager är planerade men vi är intresserade av att höra vad användarna har för behov inför framtida utveckling av tjänsten. Sen är det en balansgång mellan enkelhet/snabbhet kontra innehållsmängd och data, men tanken är att detta ska utvecklas till en mer ”matig” tjänst, säger Ilmar Karro, produktansvarig.

Världsväder med temperaturkarta

Världsväder innehåller i denna första version temperaturfält, vädersymboler och ortssök. Även här finns det planer på att komplettera med flera kartlager och parametrar i tabellen.

Kustväder med punktprognoser och våghöjd

Kustväder har i denna version sökbara punktprognoser istället för kuststräcksprognoser, som det är i det nuvarande kustvädret. Det har även kompletterats med kartinformation i form av tryck och vind, våghöjd och vattentemperatur. Idén som ska testas är om kustväder och sjöväder kan slås ihop till en tjänst. I kommande versioner kommer en översiktstext från Sjöväder att läggas in.

Utveckling baserat på användarnas behov

I och med att tjänsterna läggs ut i ett väldigt tidigt stadie så finns det möjlighet för användarna att påverka hur tjänsterna utvecklas. När behovsbilden klarnat så går tjänsterna vidare till BETA-stadiet där de slutligen provas ut inför driftsättning. Målet är att få fram tjänster som baseras på verkliga behov och som ger slutanvändarna nyttiga tjänster.