Om Leif Stenbom

Sån är jag...
15 maj, 2012

Nya vädertjänster i SMHI.se-lab

Nytt Sverige-, världs- och kustväder har släppts i en första version i smhi.se-labbet. Tjänsterna innehåller en del nya parametrar och kartfält jämfört med motsvarande tjänster som finns på webbplatsen idag.

I SMHI.se-Labbet testar vi idéer och förslag som dykt upp, både från våra medarbetare och från er användare. Syftet är att på detta sätt se vad som kan vara värt att utveckla vidare och som i framtiden kan dyka upp som en ny tjänst på smhi.se.

Sverigeväder med nederbördsprognos

Sverigevädret har, förutom ortsprognoser även kartfält med de senaste 24 timmarnas nederbörd från radar följt av upp till 2-dygns nederbördsprognos.

- ­Fler kartlager är planerade men vi är intresserade av att höra vad användarna har för behov inför framtida utveckling av tjänsten. Sen är det en balansgång mellan enkelhet/snabbhet kontra innehållsmängd och data, men tanken är att detta ska utvecklas till en mer ”matig” tjänst, säger Ilmar Karro, produktansvarig.

Världsväder med temperaturkarta

Världsväder innehåller i denna första version temperaturfält, vädersymboler och ortssök. Även här finns det planer på att komplettera med flera kartlager och parametrar i tabellen.

Kustväder med punktprognoser och våghöjd

Kustväder har i denna version sökbara punktprognoser istället för kuststräcksprognoser, som det är i det nuvarande kustvädret. Det har även kompletterats med kartinformation i form av tryck och vind, våghöjd och vattentemperatur. Idén som ska testas är om kustväder och sjöväder kan slås ihop till en tjänst. I kommande versioner kommer en översiktstext från Sjöväder att läggas in.

Utveckling baserat på användarnas behov

I och med att tjänsterna läggs ut i ett väldigt tidigt stadie så finns det möjlighet för användarna att påverka hur tjänsterna utvecklas. När behovsbilden klarnat så går tjänsterna vidare till BETA-stadiet där de slutligen provas ut inför driftsättning. Målet är att få fram tjänster som baseras på verkliga behov och som ger slutanvändarna nyttiga tjänster.

13 mars, 2012

SMHI-Lab, betaversioner, vad är meningen?

Det dyker upp lite nya produkter på smhi.se då och då med lite kryptiska benämningar. En del har tillägget BETA och andra är labbversioner. Vad är nu detta, och vad är poängen?

Vi vill få fram nyttiga, användbara tjänster som gör det som majoriteten av er användare förväntar sej att hitta på smhi.se. Vi vill även, om det går, överraska med något som ni kanske inte hade förväntat er som gör tjänsten mer nyttig och trevligare att använda. En bättre webbupplevelse, helt enkelt.

Processen till färdig webbtjänst tänker vi oss i tre-fyra faser.

1. SMHI.se-Lab: I SMHI.se-Labbet kan vi testa en idé till en tjänst, en funktion eller egentligen vad som helst som skulle kunna göra smhi.se till en bättre webbplats. Det som testas i labbet är inte säkert att det går vidare till att bli en Beta, men vi får en chans att höra vad ni tycker om idén, om den är värd att gå vidare med. En tjänst i labbet har inte heller samma nivå på driftsäkerhet.

2. Beta: När en tjänst går ut som Beta så betyder det att den kommer att bli ordinarie så småningom. Den kan leva som Beta i några månader, upp till ett år eller över en säsong. Under den tiden så har den ett antal versionsuppdateringar inplanerade där synpunkter och förslag kan jobbas in. Tanken är att på så vis ge användarna möjlighet att påverka produktens utveckling till färdig tjänst.

3. Drift: När Betan övergår till ”ordinarie” så tar den den gamla tjänstens plats (om det finns nån) och den gamla får leva kvar under en övergångsperiod åtkomlig via en länk, ”Vill du hellre använda den gamla…”. Där kommer det finnas möjlighet att ha synpunkter på varför man hellre använder den vilket då kan återkopplas till den nya. Vi vill ju inte missa några egenskaper som ni tycker funkar bra.

4. Avveckling: Slutligen så avvecklas den gamla tjänsten, förhoppningsvis ersatt med en betydligt bättre tjänst, baserat på era krav. Att den nya tjänsten anses vara klar då är inte riktigt sant eftersom det fortfarande kommer att gå att lämna synpunkter på den och den kommer att utvecklas kontinuerligt.

Så sätt ett bokmärke på labbsidan om ni är nyfikna på vad som kan dyka upp på smhi.se i framtiden och om ni vill hjälpa oss genom att komma med synpunkter blir vi väldigt glada. :-)