Vetenskaplig programmerare för meteorologiska modeller och dataarkivering, ref nr 1687

SMHI:s forskningsavdelning består av ca 100 personer som arbetar med både internt och externt finansierade uppdrag. Vi arbetar normalt i projektform där ledorden är tillämpad forskning, kvalitetssäkring och långsiktighet. Arbetsmiljön präglas av flexibla arbetsformer, eget ansvar och personlig utveckling. Meteorologienheten i forskningsavdelningen bedriver forskning och utveckling inom dynamiska prognosmodeller, assimilation av observationer och tillämpningar av prognosdata för Skandinavien och Europa. Idag består gruppen av 12 forskare. Information om gruppens verksamhet finns här: http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/analys-prognos.

Vi söker en forskare för en 18-månadsanställning med utbildning i datavetenskapliga ämnen, i meteorologi eller relaterade ämnen. Arbetet skall i första hand inriktas på systemutveckling och drift av produktion och arkivering inom vårt omanalys-projekt UERRA (Uncertainties in Ensembles of Regional ReAnalysis, http://www.uerra.eu/). Vi producerar inom UERRA en Europeisk omanalys som kräver stora beräknings- och lagringsresurser. Effektiv hantering av dessa resurser är viktigt för projektet och vi behöver en central person som kan ta hand om produktion, övervakning, kvalitetssäkring och dataöverföring för UERRA och andra projekt. Arbetet kan dessutom innehålla regelbundna analyser av producerade data.

På sikt beräknas stödet med produktion och datahantering ta ungefär halva arbetstiden. Den andra delen av arbetet innebär att vara en resurs för optimering av SMHIs modeller/koder placerad på Nationellt Superdator Centrum (NSC). Det är oftast fråga om förbättrad skalning eller I/O och det utförs tillsammans med NSC experter. Modellerna är i första hand inom HARMONIE-systemet, men även andra modeller kan komma ifråga.

Din profil

Du ska ha en utbildning i ett datavetenskapligt ämne eller ett annat naturvetenskapligt ämne där programmering och systemutveckling ingår. Tjänsten förutsätter mycket goda kunskaper i ett kompilerad högnivå-programmeringsspråk, t.ex. C++, C eller Fortran.  Goda kunskaper krävs i Linux och Unix system. Kunskap i programmeringsspråken R, Python eller Perl är meriterande. Dessutom krävs erfarenhet och intresse av parallel programmering, arbete med stora system, och stora datamängder.

Vi lägger stor vikt vid att du är målinriktad och har ett metodiskt arbetssätt. Vi förväntar oss att du tar ansvar för att driva det egna arbetet framåt. Arbetet sker i nära samarbete med gruppen av modellerare på SMHI och med kollegor på andra institut, inom och utanför Europa. Det krävs således goda kunskaper i engelska, både i tal och i skrift. Tjänsten är en 18-månadsanställning med placering i Norrköping.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna enhetschef Heiner Körnich. Du kan också kontakta personalspecialist Arne Andersson. Fackliga företrädare är för SACO Lennart Robertsson och för ST Ronald Scheirer. Samtliga kan nås på tel. 011-495 8000 eller via e-post Fornamn.Efternamn@smhi.se.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan märkt med ref nr 1687 senast den 21:a september 2016 till Registrator@smhi.se eller SMHI, 601 76 Norrköping. Ansökan skall innehålla ansökningsbrev, CV med publikationslista, och kontaktuppgifter till två referenser.

SMHI välkomnar alla kvalificerade sökande oberoende av kön, funktionshinder, sexuell läggning, trosuppfattning eller etnisk tillhörighet. SMHI informerar löpande om ärendets status på www.smhi.se

Rekryteringens status

Referensnummer: ref 1687

Sista ansökningsdag: