HR-specialist, ref nr 2013

Vill du bli en av oss?

I en organisation där klimatanpassning, hållbarhet, prognoser och varningar tillsammans med miljöfrågor står i centrum arbetar vi på HR-funktionen rakt in i verkligheten. Strategiska och operativa frågor varvas om varandra i vårt dagliga arbete. Vi jobbar med att integrera, involvera, intervenera och inspirera chefer och medarbetare i det gemensamma arbetet med att omsätta arbetsgivarpolitiken i handling.  Vårt team ska nu utökas och vi söker Dig, som vill vara med på vår fortsatta resa i utvecklingen av HR-funktionen som en värdeskapande aktör, där dialogen är vårt främsta verktyg.

Vårt uppdrag på SMHI är att inom det arbetsgivarpolitiska arbetsområdet styra och stödja verksamheten samt utveckla och förvalta processer, arbetssätt och avtal.  Utgångspunkter i arbetet är den statliga arbetsgivarpolitiska strategin, den omvärldskontext vi omges av, SMHIs ledningsfilosofi och organisatoriska förutsättningar samt en proaktiv strategi om hur kunskapsarbetarens arbetsplats behöver utvecklas.

Du får användning av dina specialist- och generalistkunskaper inom hela bredden av HR:s arbetsområden och du agerar på samtliga strukturella nivåer; individ, grupp och organisation. Dina närmaste kolleger blir sju HR- och lönespecialister, varav fyra arbetar med renodlade HR-uppdrag.

Din profil

Vi söker dig som har kvalificerad erfarenhet från arbete i en HR-roll där du har utvecklat dina generalist- och specialistkunskaper. Du har troligtvis en akademisk examen inom aktuellt arbetsområde, men även andra kunskaper och erfarenheter kan ligga till grund för ditt yrkeskunnande inom HR och därmed bedömas som likvärdigt.

Din pedagogiska förmåga är en förutsättning i rollen och det behövs uthållighet och stort engagemang i arbetet som snabbt kan växla mellan små och stora frågor. Du är en resultatorienterad person med en humanistisk grundsyn som känner dig trygg i arbetsgivarrollen. Vi ser gärna att du har erfarenhet från arbete med fackliga organisationer där angreppssättet varit samarbete/samverkan och dialog. Vi förutsätter att du, liksom vi, är genuint intresserade av att utveckla arbetsmetodik som går i takt med arbetslivets pågående förändring, kopplat till SMHI som en kunskapsintensiv expertorganisation. Du tycker om att hämta inspiration från den senaste forskningen inom vårt arbetsområde och stimuleras av att utmana etablerade HR-diskurser genom att våga pröva nya arbetssätt.

Mycket stor vikt fästs vid personliga egenskaper såsom förmågan att arbeta i grupp och självständigt, initiativförmåga, flexibilitet, lyhördhet, integritet samt förmåga till egna reflektioner kring att arbeta i en värderingsstyrd organisation.

Det vi erbjuder är ett arbete i en spännande och dynamisk miljö i en komplex organisation.

Vill du veta mer?

För ytterligare information kontakta Lena Bengtsson Malmeblad, personalchef eller Kristina Ebbeson, HR-specialist. Fackliga representanter är för SACO, Magnus Irestig och för ST, Kerstin Willén. Samtliga kan nås på telefon 011-495 8000 eller via e-post fornamn.efternamn@smhi.se

Din ansökan

Välkommen med din ansökan märkt med ref nr 2013 senast den 14 november. Ansökan skickas via e-post till registrator@smhi.se eller per post till Registrator, SMHI, 601 76 Norrköping.

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.

Vi informerar löpande om ärendets status på www.smhi.se

Rekryteringens status

Referensnummer: ref 2013

Sista ansökningsdag:

Urval pågår: