Gruppchef till lab- och mätverksamhet, ref nr 1623

Arbetsgruppen Lab- och mätverksamhet i Göteborg utför vattenprovtagning och analyserar prover med avseende på fysikalisk-kemiska och biologiska parametrar. Gruppen hanterar dessutom ett flertal oceanografiska mätplattformar i form av bojar, flöten bottenmonterade system och liknande utrustningar. Laboratoriet är ackrediterat enligt kravspecifikationen ISO 17025 och stor vikt läggs därför vid kvalitetsledning. Arbetsgruppen är sammansatt av kemister, oceanografer, marinbiologer och mättekniker med erfarenhet av marin övervakningsverksamhet.

Som gruppchef har du personal-, budget-, verksamhets- och arbetsmiljöansvar för gruppen som för närvarande består av 13 medarbetare, sex kvinnor och sju män. Du ansvarar för planering av verksamheten, både på kort och lång sikt, och säkerställer så att den bedrivs med hög kvalité och på ett så rationellt sätt som möjligt. Tjänsten innebär deltagande i ledningsgruppen för enheten Havsmiljö (Sh) tillsammans med enhetschefen och gruppcheferna för de båda andra arbetsgrupperna; Myndighetsuppdrag samt Data och information. Du stödjer och medverkar till att stärka samverkan mellan Sh:s grupper i Göteborg och de enheter i Norrköping som bedriver oceanografisk verksamhet.

Din profil

Du har relevant akademisk examen inom naturvetenskap, företrädesvis analytisk/marin kemi eller inom ett närliggande marint område. Du har god administrativ förmåga, kan strukturera verksamheten och leda medarbetarna i gruppen mot uppsatta mål. Du bör ha tidigare erfarenhet av personal- eller projektledning, inkluderande ekonomi- och arbetsmiljöansvar. Fördjupade kunskaper inom det marina området är mycket meriterande liksom erfarenhet av att ha arbetat i verksamhet som är ackrediterad enligt kravspecifikationen ISO 17025.

Vill du veta mer?

För mer information kontakta gärna enhetschef Anders Hulthén eller personalspecialist Arne Andersson. Fackliga representanter är Johan Håkansson, SACO och Ann-Turi Skjevik, ST. Samtliga nås på telefon 011-495 80 00 eller e-post Fornamn.Efternamn@smhi.se

Din ansökan

Välkommen med din ansökan märkt med ref.nr. 1623 senast 2016-09-18. Ansökan skickas via e-post till registrator@smhi.se eller per post till Registrator, SMHI, 601 76 Norrköping.

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.

SMHI informerar löpande om ärendets status på www.smhi.se.

Rekryteringens status

Referensnummer: ref 1623

Sista ansökningsdag:

Intervjuer pågår: