Forskare i Oceanografi, ref.nr.1788

Oceanografienheten vid forskningsavdelningen på SMHI bedriver forsknings- och utvecklingsarbete inom operationell oceanografi, havsmiljö och havsklimat. Vi arbetar med analyser och utveckling av havsobservationer och havsprognoser för Östersjön, Nordsjön och Arktis. Idag är 18 personer verksamma vid enheten och ca 100 personer vid avdelningen.

Vi söker en etablerad marin forskare som vill vara med och driva forskningen och utvecklingen vid enheten. Du kommer att tillsammans med forskningsledare och forskningschef delta i arbetet med strategiska frågor samt med att säkra en hög vetenskaplig nivå på enheten. Vi förväntar oss att du är drivande när det gäller arbete med forskningsansökningar, handledning av yngre forskare samt upprätthållande av nationella och internationella forskarnätverk. Du kommer även att delta aktivt i forskningen och ha stort fokus på att kommunicera arbetet på vetenskapliga konferenser och i vetenskapligt granskade tidskrifter.

Vår forskning fokuserar på förståelse och modellering av havets biogeokemi och fysisk, förbättringar av havs- och spridningsprognoser samt klimateffektstudier.  De numeriska modeller vi använder är den kopplade modellen RCA4-NEMO, 3D modellen NEMO-Nordic, spridningsmodellen Seatrack Web, en kopplad 1D modell för hela Sveriges kust samt den biogeokemiska modellen SCOBI.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering i Norrköping eller Göteborg.

Din profil

Du har gedigen erfarenhet inom något av våra forskningsområden.  Du har erfarenhet av numeriska modeller, matematiska programvaror och gärna av teoretiska modeller och analyser av observationsdata. Dokumenterad erfarenhet av att söka och attrahera forskningsfinansiering är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av forskningsstrategiskt arbete, handledning och projektledning.

Som person är du strukturerad och planerar, organiserar och prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och möter därmed de deadlines som är satta. Våra arbetsformer förutsätter att du har god förmåga att kunna arbeta såväl självständigt som i grupp. Du har ett gott akademiskt nätverk såväl nationellt som internationellt och ett stort intresse för naturvetenskapliga frågeställningar i allmänhet och havs- och klimatfrågor i synnerhet.

Vill du veta mer?

För mer information kontakta gärna Helén Andersson, enhetschef eller personalspecialist Susanne Gullmar. Fackliga representanter är Lennart Robertson för SACO och Ronald Scheirer för ST. Samtliga nås på 011-495 80 00 eller via e-post, Fornamn.Efternamn@smhi.se.

Din ansökan

Välkommen med din ansökan, märkt med referensnummer 1788, senast den 9 oktober 2016. Ansökan skickas via e-post till registrator@smhi.se eller per post till Registrator, SMHI, 601 76 Norrköping.

SMHI strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenhet, kunskaper och personlighet berikar verksamheten.

Vi informerar löpande om ärendets status på www.smhi.se.

Rekryteringens status

Referensnummer: ref 1788

Sista ansökningsdag: