Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för ökad produktion av papper/kartong vid anläggningen Frövi, Lindesbergs kommun, Örebro län

Diarienummer: 2014/1106/10.1
Departement/Myndighet: Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Besvarad: 2014-06-26 02:00
Remissvar 2014/1106/10.1 (107 kB, pdf)

Tillstånd till befintlig och utökad täktverksamhet på fastigheten Gotland Lärbro Stora Vikers 1:94, samt till bortledande av yt- och grundvatten m.m. (Klinthagentäkten)

Diarienummer: 2014/1054/10.1
Departement/Myndighet: Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Besvarad: 2014-06-27 02:00
Remissvar 2014/1054/10.1 (103 kB, pdf)

Förslag till skyddsområde samt föreskrifter om skydd för vattentäkten Hunn, Finspångs kommun, Östergötlands län

Diarienummer: 2014/1166/10.1
Departement/Myndighet: Finspångs kommun

Besvarad: 2014-06-27 02:00
Remissvar 2014/1166/10.1 (49 kB, pdf)

Ansökan om tillstånd till grävnings- och dämningsåtgärder i samband med restaurering av våtmark i tidigare utdikade Långsjön samt höjning av lågvattennivå i Mellsjön, Nyköpings kommun

Diarienummer: 2014/1222/10.1
Departement/Myndighet: Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Besvarad: 2014-06-24 02:00
Remissvar 2014/1222/10.1 (93 kB, pdf)

Ansökan om vattenverksamhet i samband med ombyggnad av Södertälje kanal och sluss samt breddning och fördjupning av de allmänna farlederna till Västerås och Köpings hamnar m.m.

Diarienummer: 2014/922/10.1
Departement/Myndighet: Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Besvarad: 2014-06-24 02:00
Remissvar 2014/922/10.1 (34 kB, pdf)

Vägplan för ombyggnad av Riksväg 70, delen Trafikplats Smedjebacken i Borlänge kommun, Dalarnas län

Diarienummer: Remissvar 2014/1087/10.1
Departement/Myndighet: Trafikverket

Besvarad: 2014-06-19 02:00
Remissvar 2014/1087/10.1 (34 kB, pdf)

Förslag till avgränsning av miljöbedömning enligt 6 kap 13§ miljöbalken för åtgärdsprogram för havsmiljön

Diarienummer: 2014/1022/10.1
Departement/Myndighet: Havs- och vattenmyndigheten

Besvarad: 2014-06-19 02:00
Remissvar 2014/1022/10.1 (111 kB, pdf)

Samråd om regeringsuppdrag beträffande strandskyddet vid små sjöar och vattendrag

Diarienummer: 2014/1104/10.1
Departement/Myndighet: Naturvårdsverket

Besvarad: 2014-06-19 02:00
Remissvar 2014/1104/10.1 (117 kB, pdf)

Samrådsremiss för Simrishamnsbanan i Malmö, Staffanstorp, Lund, Sjöbo och Tomelilla kommuner, Skåne län

Diarienummer: 2014/552/10.1
Departement/Myndighet: Trafikverket

Besvarad: 2014-06-19 02:00
Remissvar 2014/552/10.1 (34 kB, pdf)

Samrådsunderlag för ansökan om utrivning av Augerums kraftverksdamm i Lyckebyån, Karlskrona kommun

Diarienummer: 2014/1108/10.1
Departement/Myndighet: WSP Environmental

Besvarad: 2014-06-17 02:00
Remissvar 2014/1108/10.1 (34 kB, pdf)