Remissvar

SMHI får varje år ett stort antal utredningar, förslag med mera på remiss från olika departement eller statliga och kommunala myndigheter. Remisserna täcker ett mycket brett fält av samhällsaspekter. SMHI svarar med utgångspunkt i vår expertroll inom meteorologi, hydrologi, oceanografi, klimatologi och marin miljö.

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för skredförebyggande åtgärder i Arbogaån

Diarienummer: 2014/632/10.1
Departement/Myndighet: SWECO Environment AB

Besvarad: 17 april 2014
Remissvar 2014/632/10.1 (35 kB, pdf)

Sveriges strategi för oljeskadeskydd

Diarienummer: 2014/423/10.1
Departement/Myndighet: MSB Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Besvarad: 11 april 2014
Remissvar 2014/423/10.1 (188 kB, pdf)

Vägplan för anläggning av gång- och cykelväg samt ombyggnad av E4, delen Ullånger-Docksta i Kramfors kommun Västernorrlands län

Diarienummer: 2013/1203/10.1
Departement/Myndighet: Trafikverket

Besvarad: 11 april 2014
Remissvar 2013/1203/10.1 (34 kB, pdf)

Samråd enligt MB 6kap 4§ för vindkraftprojekt Dållebo i Ulricehamns kommun, Västra Götaland

Diarienummer: 2014/726/10.1
Departement/Myndighet: Eolus Vind AB

Besvarad: 09 april 2014
Remissvar 2014/726/10.1 (36 kB, pdf)

Förslag till översiktsplan för Övertorneå kommun

Diarienummer: 2013/2423/10.1
Departement/Myndighet: Länsstyrelsen Norrbottens län

Besvarad: 03 april 2014
Remissvar 2013/2423/10.1 (32 kB, pdf)

Kompletterande ansökan från Nordkalk AB angående tillstånd till bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten Bunge Ducker 1:64 i Gotlands kommun

Diarienummer: 2013/1503/10.1
Departement/Myndighet: Nacka Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Besvarad: 04 april 2014
Remissvar 2013/1503/10.1 (37 kB, pdf)

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till efterbehandlingsåtgärder vid det f.d. bruksområdet i Gusum i Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Diarienummer: 2014/484/10.1
Departement/Myndighet: Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen

Besvarad: 04 april 2014
Remissvar 2014/484/10.1 (34 kB, pdf)

Förslag till järnvägsplan för anläggning av spårväg på ny bro över Göta älv i Göteborgs kommun, Västra Götalands län

Diarienummer: 2012/2033/10.1
Departement/Myndighet: Göteborgs Stad, Trafikkontoret

Besvarad: 01 april 2014
Remissvar 2012/2033/10.1 (34 kB, pdf)

Samråd angående ersättningsreaktorer på Väröhalvön i Varberg

Diarienummer: 2014/526/10.1
Departement/Myndighet: Kraftdialog Vattenfall AB

Besvarad: 28 mars 2014
Remissvar 2014/526/10.1 (50 kB, pdf)

Samrådsunderlag väg 87/323 infart och gång- och cykelväg vid Hammarstrand, Ragunda kommun

Diarienummer: 2014/516/10.1
Departement/Myndighet: Trafikverket

Besvarad: 28 mars 2014
Remissvar 2014/516/10.1 (34 kB, pdf)