Formulär och "länkar som knapp"

Rubrik:Formulär

Ingress: Ett formulär för att testa tillgänglighet på formulärblockets olika komponenter..

Grupp med checkboxar

Behandling av inskickade uppgifter

                          De uppgifter som du väljer att skicka in används enbart för at verifiera formulärets funktionalitet. Inskickade uppgifter kommer att raderas efter avslutat test.

Hmm...