Svep för att se hela sidan   >>

Vattenföring

Mertajärvi
Kukkasjärvi
Byske
Västersel
Hassela
Konstdalsströmmen
Grea
Ransta
Kringlan
Hallbosjön
Krokfors Kvarn
Nolsjön Nedre
Munkedal
Nytorp
Åsbro
Fryele
Getebro
Simlången
Gredeby
Bivarödsmölla
Ellinge
Svedala
karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta
karta
Klicka på station i tabell eller
karta för mer utförlig statistik.

Station

Vattenföring
24/6
2017

Trend
24/6
2017

Prognos
26/6
2017

Mertajärvi 8.1 m³/s marginellt ökande marginellt minskande
Kukkasjärvi 6.2 m³/s minskande marginellt minskande
Byske 41 m³/s marginellt minskande marginellt ökande
Västersel 12.1 m³/s marginellt minskande kraftigt ökande
Hassela 4 m³/s oförändrad oförändrad
Konstdalsströmmen 6.1 m³/s marginellt minskande oförändrad
Grea 2.6 m³/s marginellt ökande oförändrad
Ransta 0.5 m³/s marginellt ökande marginellt minskande
Kringlan 1.66 m³/s * kraftigt minskande oförändrad
Hallbosjön 3.4 m³/s oförändrad oförändrad
Krokfors Kvarn 0.2 m³/s oförändrad marginellt minskande
Nolsjön Nedre 0 m³/s (låg) oförändrad marginellt ökande
Munkedal 4.6 m³/s minskande oförändrad
Nytorp 0.7 m³/s oförändrad oförändrad
Åsbro3 18.2 m³/s kraftigt minskande ökande
Fryele 5.3 m³/s marginellt minskande marginellt ökande
Getebro 1.1 m³/s (låg) oförändrad oförändrad
Simlången 2.3 m³/s oförändrad marginellt ökande
Gredeby 0.3 m³/s oförändrad oförändrad
Bivarödsmölla 0.2 m³/s marginellt ökande marginellt ökande
Ellinge 0.3 m³/s marginellt ökande marginellt ökande
Svedala 0.2 m³/s marginellt minskande oförändrad
________________________________________________
OBS! Mätvärdena har inte genomgått kvalitetsgranskning.
* Uppdaterat värde saknas.