Svep för att se hela sidan   >>

SMHI - Utvecklingsblogg

Vattenföring

Mertajärvi
Kukkasjärvi
Byske
Västersel
Hassela
Konstdalsströmmen
Grea
Ransta
Kringlan
Hallbosjön
Krokfors Kvarn
Nolsjön Nedre
Munkedal
Nytorp
Åsbro
Fryele
Getebro
Simlången
Gredeby
Bivarödsmölla
Ellinge
Svedala
karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta karta
karta
Klicka på station i tabell eller
karta för mer utförlig statistik.

Station

Vattenföring
12/12
2017

Trend
12/12
2017

Prognos
14/12
2017

Mertajärvi 2.9 m³/s marginellt minskande marginellt minskande
Kukkasjärvi 3.9 m³/s oförändrad marginellt minskande
Byske 64.9 m³/s kraftigt minskande kraftigt minskande
Västersel 19.5 m³/s marginellt minskande minskande
Hassela 7.1 m³/s oförändrad oförändrad
Konstdalsströmmen 17.4 m³/s marginellt ökande marginellt minskande
Grea 4.6 m³/s marginellt minskande marginellt minskande
Ransta 1.7 m³/s kraftigt minskande marginellt ökande
Kringlan 8.9 m³/s marginellt ökande kraftigt minskande
Hallbosjön 8.1 m³/s marginellt ökande marginellt ökande
Krokfors Kvarn 2.6 m³/s kraftigt minskande kraftigt minskande
Nolsjön Nedre 0.3 m³/s kraftigt minskande minskande
Munkedal 34.6 m³/s kraftigt minskande kraftigt ökande
Nytorp 3.9 m³/s marginellt ökande oförändrad
Åsbro3 99.9 m³/s kraftigt minskande ökande
Fryele 19.8 m³/s kraftigt minskande kraftigt minskande
Getebro 14.9 m³/s ökande marginellt ökande
Simlången 13.8 m³/s kraftigt minskande kraftigt ökande
Gredeby 8.7 m³/s kraftigt ökande kraftigt ökande
Bivarödsmölla 5.9 m³/s kraftigt ökande marginellt minskande
Ellinge 4.8 m³/s kraftigt ökande kraftigt ökande
Svedala 1.4 m³/s kraftigt ökande ökande
________________________________________________
OBS! Mätvärdena har inte genomgått kvalitetsgranskning.