Cookies på SMHIs webbplats

SMHI använder cookies i syfte att följa upp och förbättra webbplatsens utformning och innehåll. Av tekniska skäl använder även vissa tjänster cookies för att kunna fungera. Den information som lagras i cookies från SMHIs webbplats innehåller ej personuppgifter.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på många webbplatser för att ge en besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande.

Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan användaren senast besökte den aktuella webbplatsen.

Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Permanenta och temporära kakor på smhi.se

Permanenta cookies används för att spara eventuella personliga inställningar i väder- och vattentjänsterna på smhi.se. Det kan exempelvis vara att välja startort på startsidans väderapplikation.

Temporära sessioncookies används endast av tjänsten "Vattenståndet i de stora sjöarna". För att kunna utnyttja information från SMHIs databaser sparar tjänsten en cookie med ett användarnamn och språkinställning. När du stänger webbläsaren raderas cookien.

Webbplatsstatistik och uppföljning

För statistik och uppföljning av webbplatsens utformning och innehåll används webbanalystjänsten Google Analytics. Tjänsten tillhandahålls av Google, Inc. (Google) och använder permanenta cookies för att kunna analysera hur webbplatsen används.

Den informationen som samlas in med cookies vidarebefordras till och lagras av Google på servrar i USA. Informationen behandlas av Google för att sammanställa rapporter på aktiviteter och användning av SMHIs webbplats.

Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag, eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kommer inte att koppla samman IP-adresser med annan data som Google har.

Om du inte vill att dina besök på vår webbplats ska visas i statistiken i Google Analytics kan du installera ett tillägg i din webbläsare. Tillägget finns för webbläsarna Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari och Opera.

Google Analytics "Opt-out" tillägg till webbläsare, på engelska

Sekretesspolicy på Google Analytics webbplats

Webbplatsundersökningar

SMHI gör regelbundet webbplatsundersökningar för att få en bild av vad besökarna tycker om smhi.se. Undersökningarna använder sig av både permanenta och temporära cookies.

Den permanenta cookien används för att avgöra om din dator redan varit med i undersökningen och på så sätt kunna förhindra att du får erbjudandet flera gånger. Den temporära cookien används för mellanlagring av data under tiden som du genomför undersökningen.

Att undvika cookies

I din webbläsare kan du möjlighet att begränsa hur cookies lagras på din dator. Du kan ställa in om du vill att cookies ska lagras automatiskt, om du vill ge ditt godkännande när en webbplats begär att få lagra en cookie eller om cookies inte ska sparas på din dator.

Väljer du att inte acceptera cookies från SMHIs webbplats kommer du inte att kunna spara egna inställningar i väder- och vattentjänsterna på smhi.se. Du kan inte heller använda tjänsten "Vattenståndet i de stora sjöarna".