Översikt: Stationsinformation

Stationsinfo | Hämta data | Beställ data

NÖ Hälsinglands VVF SRK Sundsvallsbukten & Skatan SRK Ångermanälven Ume och Vindelälvens VVF & SRK Nordmalingsfjärden, RK Täftå Hörnefors RK Västerbottens län Dalälvens VVF RMÖ Södermanland, Stockholm och Uppsala län RMÖ Södermanland, Stockholm och Uppsala län & Stockholm Vatten Gavikfjärdens KKP, RK Omnefjärden, Nätrafjärden, Ullångersfjärden, Husum & Domsjö SRK i Norrbottens län Ljusnan o Voxnans VVF Gästriklands VVF Motala Ströms VVF RMÖ Södermanland, Stockholm och Uppsala län Kustvatten kontroll i Kalmar län Blekinges VVF V Hanöbuktens VVF Sydkustens VVF NV Skånes kustvattenkommitté Öresunds VVF Hallands kustkontroll Bohuskustens VVF & Gullmarens KKP Översikt nationell övervakning

För att erhålla stationsinformation klicka på rutorna i kartan eller välj i listan nedan för att komma till önskat område.


Nationella mätprogram
»» Nationellt mätprogram
»» SMHIs utsjöprogram

Regionala mätprogram
»» Bohuskustens VVF & Gullmarens KKP
»» Halland KKP
»» Nordvästskånes kustvattenkommitté
»» Öresund VVF
»» Sydkustens VVF
»» V Hanöbuktens VVF
»» Blekinges VVF
»» Kalmar läns KKP
»» Motala Ströms VVF
»» RMÖ Södermanland, Stockholm och Uppsala län Syd
»» RMÖ Södermanland, Stockholm och Uppsala län Mellan &
Stockholm Vatten
»» RMÖ Södermanland, Stockholm och Uppsala län Nord
»» Dalälvens VVF
»» Gästriklands VVF
»» Ljusnans/Voxnans VVF
»» NÖ Hälsinglands VVF
»» Sundsvallsbuktens VVF & SRK Skatan
»» SRK Nedre Ångermanälven
»» NMÖ Gaviksfjärden, RK Omnefjärden, Ullångersfjärden, Domsjö, Husum & Nätrafjärden
»» Ume- & Vindelälvens VVF & SRK i Västerbottens län
»» RK i Västerbottens län
»» NMÖ Råneåfjärden & SRK i Norrbottens län

 

Nationellt mätprogram (utförare: SMHI, UMF, SMF)
Regionalt mätprogram
SMHIs utsjöprogram
SMHIs vinterkartering
Nedlagda stationer

 

Uppdaterad: 2013-09-10