Produkter från SMHIs istjänst

För att skriva ut, välj pdf formatet för bästa resultat.
Alla produkter öppnas i ett nytt fönster.
Iskarta (dagligen under issäsong) 2003-2011
130 kb 600 kb 600 kb
Is/ytvattentemp. karta (mån, tors) 1979 – 2011 (under uppbyggnad)
150 kb 750 kb 750 kb
Iskarta färgkodad (dagligen under issäsong) 2003-2011
160 kb 900 kb 900 kb
Svensk israpport (isläget i textform, dagligen) 2007-2011
100 kb 100 kb
Östersjökoden (isläget i kodform, dagligen) 2007-2011
60 kb 60 kb
Isrestriktioner till svenska hamnar 2007-2011
(dagligen under issäsong, ansvarig Sjöfartsverket)
50 kb 50 kb