Nyhetsarkiv

Försurningen i arktiska havsområden får allvarliga konsekvenser

Oceanografi

Arktiska havsområden påverkas starkt av klimatförändringarna och havsförsurningen är som störst här jämfört med övriga havsområden. Detta förväntas ge effekter både lokalt och globalt. Det visar en ny rapport som Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) tagit fram på uppdrag av Arktiska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

En halv grad gör stor skillnad

Klimat

Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Den pekar på stora skillnader i konsekvenser vid 1,5 graders global uppvärmning jämfört med 2 graders global uppvärmning. Huvudbudskapet är att redan en 1,5 graders global uppvärmningen får …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI tar viktigt steg att kunna erbjuda gårds- och åkerspecifika prognoser

SMHI ska medverka i ett Vinnovaprojekt som syftar till att undersöka hur digitaliserat jordbruk kan användas för att utveckla nya innovationer. SMHI ska arbeta med sensoranvändning i väderprognoser och prognostisering av vatten i jordbruksmarken.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Snart presenteras IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning

Klimat

Den 8 oktober 2018 offentliggör FN:s klimatpanel IPCC specialrapporten om 1,5 graders uppvärmning. Här i Sverige kommer SMHI som nationell kontaktpunkt för IPCC att presentera rapporten på ett webbsänt event kl 08.30-10.30 tillsammans med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Miljö- och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sveriges representanter på beslutsmöte om IPCC:s 1,5 graders-rapport

Klimat

Den 1-5 oktober 2018 samlar FN:s klimatpanel IPCC rapportförfattare och representanter från medlemsländerna i Incheon, Sydkorea. Under mötesdagarna läggs sista handen vid IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. SMHI som är den svenska kontaktpunkten för IPCC representeras på plats …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ett hydrologiskt år med stora förändringar i vattentillgången

Hydrologi

Det hydrologiska året sträcker sig från oktober till september och har 2017/2018 visat många olika sidor. Hösten var blöt, vintern bjöd på ovanligt mycket snö och under sommaren 2018 har återigen rekordlåga vattennivåer uppmätts över hela landet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Större temperaturökning i Sverige än i världen i genomsnitt

Klimat

Temperaturen i Sverige stiger mer än genomsnittet i världen. De senaste årtiondena har Sverige blivit varmare under alla fyra årstiderna, men mest under vintern i norra Sverige. Det här visar SMHIs sammanställning av temperaturdata.

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2018 - Sommarens sista suck

MeteorologiKlimat

September 2018 blev i sin helhet något varmare än normalt och inleddes också varmt främst i landets norra del. Där har det på sina håll inte varit så varmt i september sedan 1999.  Lågtrycken dominerade väderläget och under slutet av månaden blev det riktigt blåsigt vid ett flertal …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Årets sommar – en glimt av framtiden?

Klimat

Årets extremt varma sommar ger en bild av hur framtidens sommartemperaturer kan komma att bli. En ny analys vid SMHI pekar på att den gångna sommaren mycket väl liknar klimatscenarier för nästa sekelskifte. Här visas flera grader högre medeltemperaturer jämfört med normalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bakom kulisserna på SMHI

Hur är det att jobba på SMHI? Nu har vi startat ett nytt konto på Instagram där du får träffa våra medarbetare och titta in bakom kulisserna.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad