Nyhetsarkiv

Långsam start på isvintern, men nu tar den fart

Oceanografi

Istillväxten i Bottenviken och Norra Kvarken har nu tagit rejäl fart, blad annat tack vare en högtrycksrygg som fört ner kall luft över havsområdena. ”En perfekt ismaskin”, säger Magnus Larsson, ismeteorolog vid SMHI.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI deltar i nytt projekt för att artbestämma växtplankton i haven runt Sverige

OceanografiForskning

Tillsammans med Umeå universitet och KTH ska SMHI under tre år utvärdera högkvalitativ sekvensering, även kallat DNA-streckkodning, som en teknik för att på ett snabbt och säkert sätt kunna artbestämma växtplankton i vattenprover. Projektet kommer att undersöka mångfalden men också ha en särskild …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI utvecklar system för luftkvalitet i Bosnien

SMHI arbetar nu i ett nytt SIDA-projekt med att bygga upp ett system för att hantera mätningar av luftkvalitet i Bosnien. Systemet är baserat på det svenska datavärdskapet inom luftkvalitet. Luftkvalitet är ett utmanande område i Bosnien, som enligt WHO har bland Europas sämsta luftkvalitet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Tredje året med samverkan mellan forskare och gymnasieelever

KlimatForskning

Ökad kunskap om klimatet hos unga och att hitta nya sätt att kommunicera klimat med en yngre målgrupp. Det är målen med det samarbete mellan SMHI och Kunskapsgymnasiet i Norrköping som nu går in på tredje året.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kunskap om grön infrastruktur i nordiska städer i ny rapport

KlimatForskning

Grönområden, parkmiljöer och växtlighet kan bidra till att skapa hälsosamma och långsiktigt hållbara städer. SMHI har tillsammans med Stockholms stad tagit fram ett kunskapsunderlag om grön infrastruktur. Rapporten samlar kunskap och erfarenhet av att använda grön infrastruktur vid klimatanpassning …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kallt och stänk från vatten, då finns risk för nedisning

Oceanografi

Vakthavande oceanograf vid SMHI övervakar inte bara vattenståndet till havs utan följer också vind- och temperaturförhållandena. När temperaturen sjunker och vinden över havet tilltar, kan det bli risk för måttlig eller svår nedisning av fartyg. Nedisning kan leda till att fartyg blir instabila, …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Alfrida och Jan - januari 2019

Vågor under stormen Alfrida

Väderåret 2019 inleddes med två namngivna stormar redan under de första veckorna. Den första stormen gavs namnet Alfrida och passerade den 1-2 januari. Den drabbade Svealand och Gotland värst. Totalt blev cirka 100 000 hushåll strömlösa och inte minst i östra Svealand var det en ovanligt omfattande …

Publicerad: Senast uppdaterad:

2018 det fjärde varmaste året som uppmätts, enligt Copernicus klimattjänst

KlimatForskning

De senaste fyra åren har varit de varmaste i världen samtidigt som koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att stiga. Detta enligt en summering som det europeiska jordobservationsprogrammet Copernicus klimattjänst gjort för 2018.

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2018 - Rekordvarmt i Australien

Meteorologi

December blev rekordvarm i Australien. I norra Queensland medförde tropiska cyklonen Owen rekordstor dygnsnederbörd för månaden. Vid årets slut var havsisens utbredning i Antarktis den lägsta som observerats och i Arktis den tredje lägsta. Europa, Nordamerika och östra Arktis fick en i allmänhet …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kulturspannmål säkrar produktionen i framtida ändrat klimat

Sommaren 2018 fick Sveriges lantbrukare känna på konsekvenserna av ett varmare och torrare klimat. Att odla spannmålssorter som tål förändringar i klimatet är därför ett sätt att säkra en fortsatt försörjning av spannmål. Alternativa spannmål, så kallade kulturspannmål, beskrivs som ett nytt …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad