Nyhetsarkiv

Stort intresse för SMHI vid Klimatforum

Klimat

Klimatforum den 15 mars 2019 i Stockholm handlade om hur man går från strategi till verklighet genom att sätta fokus på utmaningar och presentera möjligheter som gör skillnad. SMHI fanns på plats och visade upp ett nytt klimatanpassningsspel som är riktat till gymnasieelever och kommunpolitiker. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI på nytt uppdrag i Etiopien

Klimat

Samarbete mellan Etiopiens hydrologiska och meteorologiska myndigheter stod i fokus vid WACCA-projektets senaste besök i Addis Abeba. Målsättningen för projektet är bland annat att möjliggöra hydrologiska varningar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Välbehövlig nederbörd fyller på i sjöar och vattendrag

Hydrologi

Senaste månadens snösmältning och nederbörd har gett tillfälliga flödestoppar på många håll i södra delen av landet. Påfyllnaden av sjöar och vattendrag är välkommen och har gett en ökning i mindre och medelstora vattendrag i Götaland och snöfria delar av Svealand. I vissa större sjöar är …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2019 - Stora temperaturanomalier i Kanada och Alaska

Meteorologi

Februari blev en månad med mycket stora temperaturanomalier i Nordamerika. Månaden var omkring 12 grader mildare än normalt vid Berings sund medan det i sydvästra Kanada istället som mest var drygt 12 grader kallare än normalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Tydligare information om varningar från SMHI

Nu har SMHIs information om varningar förbättrats. Både på smhi.se och i SMHIs väderapp innehåller varje varning nu mer tydligt uppställd detaljerad information om vilket område varningen gäller och vilken tid varningen omfattar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Revansch för isvintern

Oceanografi

Så här långt har isvintern varit väldigt varierande och haft många olika faser. Efter en varm period i slutet av februari med minskande isutbredning och ruttnande isar i söder, har isen till havs nu åter börjat växa till i de norra farvattnen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2019 - Mild och blåsig

MeteorologiKlimat

Februari inleddes med snö och kallt väder, men andra halvan av månaden blev mycket mild. Den 26 slogs det svenska temperaturrekordet för februari då 16,7° uppmättes i Karlshamn. Det var tidvis blåsigt i framförallt norra Sverige som berördes av stormarna Julia och Mats.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Risk för gräsbränder i södra Sverige

Just nu har SMHI utfärdat risk för gräsbränder i stora delar av södra Sverige. Det är en torr nordlig vind som gör att risken för gräsbränder är stor där det inte ligger snö på marken.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vintern 2019 - Mild med mycket milt avslut

Meteorologi

Sammanfattningsvis blev vintern 2018/2019 mildare än normalt och nederbörden blev något rikligare än normalt. De mest uppseendeväckande väderhändelserna under vintern var de fyra stormarna, den långa kalla perioden i norr och det svenska värmerekordet för februari. I mitten av februari …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Förbättrat verktyg visar markens bärighet

Skogsbranschen har länge arbetat med att hitta lösningar på problemet med markbärighet. När marken inte riktigt bär går avverkningen långsammare, det går åt mer bränsle för att köra skördaren och dessutom ökar risken för körskador. Med SMHIs uppdaterade bärighetsindex får skogsbrukaren ett …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad