Nyhetsarkiv

Strändernas sediment spårar strömmar i havet

Oceanografi

Det är inte bara sommarens cyanobakterieblomningar som syns i SMHIs tjänst Algsituationen. Året runt får tjänsten in data från satelliter och då kan mycket annat spännande som finns i vattnet blir synligt. I samband med den senaste tidens regniga och blåsiga väder har stora mängder material sköljts …

Publicerad: Senast uppdaterad:

I Linköping blir analyser av luftmiljön viktigt beslutsunderlag vid stadsplanering

Genom analyser från SMHIs luftkvalitetsexperter kan Linköpings kommun konstatera att det gör skillnad om man kan minska biltrafiken i innerstaden. SMHI har på uppdrag av kommunen utfört en förstudie inför beslutet om huruvida ett nytt åtgärdsprogram ska sättas in och hur det i så fall bör utformas.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lindrig isvinter hittills

Oceanografi

Vintern har hittills inte gett särskilt goda förutsättningar för havsisen att växa till. Även Mälaren och Vänern är i stort sett isfria. Magnus Larsson vid istjänsten på SMHI konstaterar att havsisens utbredning i början av veckan var omkring 10 000 kvadratkilometer. Det är väldigt lite …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vad beror de höga havsvattenstånden på?

Att flödesläget i sjöar och vattendrag beror på stora regnmängder står klart för de flesta av oss. Men vad beror de nuvarande höga havsvattenstånden på som råder just nu?

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vintern 2020 - Ovanligt rekordrik vinter

Meteorologi

Vintern 2019/2020 var mild under alla tre vintermånaderna och i januari slogs många temperaturrekord. Årstiden som helhet blev rekordmild i södra Sverige och även på flera håll i Norrland blev det rekord. På grund av mildluften som dominerade var det ovanligt snöfattigt i södra Sverige och våren …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fortsatt höga vattenflöden

Hydrologi

Den senaste tiden har rikligt med nederbörd fallit i södra Sverige. Det har lett till höga flöden i stora delar av Götaland. I flera vattendrag är flödena nu mycket höga, men på de flesta håll sjunkande. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Dricksvatten i fokus under kunddagar

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och det är därför viktigt att kunna säkerställa en hållbar dricksvattenförsörjning idag och i ett framtida klimat. För andra året i rad arrangerar SMHI nu kunddagar med temat dricksvatten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2020 - Övervägande varmt, men kallt i Alaska och på Grönland

Meteorologi

Även om det var den både globalt och i Europa hittills varmaste januarimånaden, så fanns det även områden med låga temperaturer. Det gäller till exempel Alaska och Grönland. I Australien föll på sina håll stora regnmängder, men inte i de svårast drabbade brandområdena.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI gav företag kunskap om klimatrelaterade risker

Klimat

Under tisdagen den 21 januari bjöd SMHI in till frukostseminarium hos Finansinspektionen i centrala Stockholm. Syftet var att lära företag hur de kan identifiera, bedöma och rapportera fysiska risker orsakade av klimatförändringar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2020 - Extremt mild

MeteorologiKlimat

Det blev en extremt mild januarimånad med många nya temperaturrekord. Dygnsmedeltemperaturer över 10° har noterats och maxtemperatur på 12,1°. I den södra delen av landet lyste snön i stort sett med sin frånvaro medan norra fjällkedjan fick gott om snö i kraftiga västvindar.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad