Nyhetsarkiv

Världsmeteorologidagen 2020 fokuserar på klimat och vatten

Klimat

WMO – världsmeteorologiorganisationen – uppmärksammar varje år Världsvattendagen och Världsmeteorologidagen som infaller den 22 respektive 23 mars. I år handlar båda dagarna om klimat och vatten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Var med och granska IPCC:s kommande rapport: ”Den vetenskapliga grunden”

Klimat

I april 2021 ska FN:s klimatpanel IPCC färdigställa rapporten "Den vetenskapliga grunden”, som är den första av tre huvudrapporter inom panelens sjätte stora kunskapsutvärdering (AR6). Nu finns möjlighet för experter och medlemsländer att granska det andra utkastet av rapporten. Detta är en …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ansök om stöd för säkrad dricksvattentillgång

På länsstyrelsernas hemsidor finns just nu möjlighet att ansöka om Stöd för säkrad dricksvattentillgång. Kommuner och kommunala bolag kan ansöka om bidrag för åtgärder som förbättrar vattenhushållningen och tillgången till dricksvatten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Beror den varma vintern på ett förändrat klimat?

KlimatForskning

Vintern 2019/2020 kunde sammanfattas som varmare än normalt i hela landet. En vanlig fråga till SMHI är om den milda vintern beror på ett förändrat klimat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI deltar i kampen mot översvämningar i Västafrika

HydrologiKlimatForskning

I februari 2020 ledde SMHI en femdagars workshop i Abuja, Nigeria inom projektet FANFAR där vi tillsammans med systerorganisationer i Västafrika bygger ett varningssystem för översvämningar och höga vattenflöden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatet i världen 2019 – WMO summerar

KlimatForskning

Världsmeteorologiorganisationen WMO:s slutliga sammanfattning av klimatet 2019 visar ett allvarligt läge. 2019 var det näst varmaste året som någonsin uppmätts, med höga koncentrationer av växthusgaser i atmosfären och en rad extrema väderhändelser, något som fortsatt under inledningen av 2020.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fortsatt extrem syrebrist i Östersjön

Oceanografi

Utbredningen av syrefria bottnar i Östersjön har blivit större – det visar SMHIs sammanställningar av mätningar de senaste åren. ”Vi ser en ny fas. I områden som tidigare bara haft syrebrist ser vi nu helt syrefria områden regelbundet”, säger SMHIs expert Lena Viktorsson.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2020 - Fortsatt varmt, men kallt i Alaska och västra Arktis

Meteorologi

Både globalt och i Europa blev det den hittills näst varmaste februarimånaden. Antarktiska kontinenten fick ett nytt absolut värmerekord. Områden med lägre temperaturer fanns bland annat på Grönland, i Alaska, ostligaste Sibirien och nordligaste Kanada. Stora regnmängder i östra Australien hjälpte …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2020 - Ovanligt höga flöden såväl i söder som i norr

Hydrologi

Mycket nederbörd gav mycket höga flöden i flera vattendrag i Götaland med översvämningar som följd. Månaden var ovanligt mild och flödena i både små och större vattendrag i norra Sverige har varit över det normala för årstiden. I Siljan var vattennivån rekordhög för månaden.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2020 - Fortsatt mycket milt i söder

MeteorologiKlimat

Det blev ytterligare en mild eller mycket mild månad i landet. Utmed Götalands- och Svealandskusten blev det lokalt tangerade eller nya rekordvärden för februari. Den 9-10 drog ovädret Ciara in över landet i försvagat skick. Den 15-16 förde det intensiva …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad