Nyhetsarkiv

Dagvattenlösning under mark

Klimatförändringen väntas, i Sverige, leda till ökade mängder dagvatten att hantera i stadsmiljö. I många städer sker en tätare bebyggelse vilket minskar andelen grönytor som normalt möjliggör infiltration. Dagvattennäten är på flera ställen otillräckliga för att ta emot utökade mängder vatten. I …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2016 - Inga tropiska stormar på Stilla havet

På Stilla havet var det fram till månadsskiftet juni/juli en mycket svag aktivitet när det gäller tropiska cykloner. Något som karaktäriserat även andra år som nyligen haft kraftig El Niño. På norra halvklotet var det varmt eller mycket varmt väder som dominerade. Exempelvis var det några dygn med …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatanpassning kan vara lönsamt

Skyfall och värmeböljor orsakar stora skador, skador som förvärras i ett förändrat klimat. Men riskerna kan minskas inom samhällsplanering och vård och omsorg. Att arbeta förebyggande skapar stora nyttor, menade flera talare vid SMHIs seminarier under Almedalsveckan.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kustzonen kan minska övergödning i Östersjön

Kustzonen är det grunda område som förbinder land med öppet hav. En del näringsämnen som kommer med vatten från land stannar i kustzonen. Nu visar forskning att kustzonen kan minska övergödningseffekten i öppet hav.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Cristina Alionte Eklund utses till hydrologisk rådgivare för WMO i Europa

Cristina Alionte Eklund på SMHI har fått två hedrande uppdrag av World Meteorological Organization. Hon blir nu hydrologisk rådgivare för region Europa och medordförande för "Arbetsgruppen för klimat och hydrologi".

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2016 - Varierat väder

Den långvariga torkan i södra Sverige började nu märkas på allvar. Under junimånandens inledning noterades flera högsommardagar innan det svalare vädret tillfälligt tog över och sedan följdes av en sällsynt sommarstorm. Varm och fuktig luft gav dock både nederbörd med åska och värme kring midsommar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vindprognoser i beta-tjänst för hav och kust

Vid kusten och ute på havet spelar vindar en mycket viktig roll, både för planering av aktiviteter och för upplevelsen av vädret. SMHI testar nu ett nytt sätt att presentera vindprognoser i en beta-tjänst kallad Hav och kust. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Radar lär oss mer om hur regnväder ser ut

Hur stort är ett skyfallsliknande regn? Hur fort rör det sig? Hur förändras intensiteten? Detta är frågor forskare nu söker svar på genom att bearbeta radarinformation för att få mer kunskap kring nederbörd. I förlängningen kan detta leda till förbättrad riskbedömning i samband med extrem nederbörd.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lönar det sig att arbeta med klimatanpassning?

Att rusta samhället för klimatförändringar, som att minska riskerna vid översvämningar, kan vara kostsamt. I en ny exempelsamling beskrivs åtgärder i fem kommuner där kostnaderna jämförs med nyttan för insatserna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Omfattande midsommarblomning i Östersjön

Främst i söder, men även i norra Östersjön är vattnet nu tillräckligt varmt för att mer omfattande blomningar ska kunna bildas. Under midsommarhelgen syntes ytansamlingar tydligt i södra, sydöstra och mellersta Östersjön.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad