Nyhetsarkiv

Rekordlågt ozonvärde för september i Norrköping

Meteorologi

Ozonskiktet har varit osedvanligt tunt över landet under september. Både mätningarna i Vindeln i Västerbotten och i Norrköping i Östergötland har visat på låga värden. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Torrt år summeras inför det hydrologiska nyåret

Hydrologi

Trots perioder med rikligt regn och höga flöden har det gångna året varit torrt. Sydöstra Sverige utmärker sig med flöden under det normala och extremt låga grundvattennivåer, de lägsta sedan mätningarna startade under 1960-talet. Den första oktober infaller det hydrologiska nyåret och det gångna …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2016 - Ovanligt varm men stormigt slut

MeteorologiKlimat

September 2016 blev ovanligt varm. Under större delen av månaden dominerade högtryck med uppehåll och svaga vindar.  Den 6 blev det dock blåsigt i norra Norrland, där byvinden nådde orkanstyrka i fjällen. I mitten av månaden slog värmen till lite extra och det sattes en del värmerekord. Den sista …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Så kan klimatet förändras i Arktis

KlimatForskning

Arktis är det område där temperaturförändringen beräknas vara störst när klimatet förändras. SMHI har klimatscenarier för bland annat Arktis i en webbtjänst. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Skolelever i Västerbotten fick lära om klimatet

Hur kommer klimatet att förändras och vad betyder det för samhället? SMHI har under veckan varit i Västerbottens län för att visa hur klimatet kan se ut i framtiden. I en teaterdom visualiserades bland annat hur kommunerna i länet kan bli berörda.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Låga vattennivåer i sydöstra Sverige

Hydrologi

Grundvattennivåerna i sydöstra Sverige var sommaren 2016 lägst sedan mätningarna började. Även vattenflödena i området var låga. Men varför blev det så i södra Sverige just detta år? Är detta en föraning om hur det kan se ut i framtida klimat?

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fortsatt brandrisk i Sverige

MeteorologiHydrologi

I södra Sverige är det fortsatt torrt i skog och mark med stor eller lokalt mycket stor brandrisk. Så här långt in i september har brandriskprognoserna aldrig legat kvar under 2000-talet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Luftströmmar i atmosfären påverkar Arktis havsisutbredning

MeteorologiKlimatForskning

Förändringar i luftströmmar i atmosfären har stor effekt på Arktis havsisutbredning. Direkt påverkan på havsisen kan ses när cirkulationsmönstren förändras. Detta kan forskare konstatera utifrån satellitdata.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sommarens algblomning började tidigt och pågår fortfarande

Oceanografi

Redan den 1 juni när SMHI började årets satellitövervakning noterades begynnande blomningar med cyanobakterier i Gdanskbukten i sydöstra Östersjön. Fortfarande, nu i mitten på september syns tydliga ytansamlingar till havs i södra delen av Östersjön. Att blomningen varar såpass länge är …

Publicerad: Senast uppdaterad:

IPCC bjuder in fler svenska experter

Klimat

FNs klimatpanel IPCC ska ta fram en specialrapport om klimatförändring, ökenutbredning, markförstöring, hållbar markanvändning, matsäkerhet och växthusgasers flöden i landekosystem. Nu söker klimatpanelen, via sina nationella kontaktpunkter, efter experter inom en rad områden till ett möte där …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad