Nyhetsarkiv

Klimatet i fokus på stort Östersjömöte

Klimat

Klimatfrågan måste integreras i alla beslut, både för att minska utsläppen av växthusgaser men även för att anpassa till ett förändrat klimat. Alla aktörer i samhället behöver planera för en framtid i förändring. Det framkom under SMHIs seminarium vid EUs strategimöte för Östersjöregionen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatatlas kan stödja anpassning till förändrat klimat i Afrika

KlimatForskning

Under flera år har forskare från SMHI arbetat tillsammans med afrikanska forskare för att bygga upp kunskap om klimatförändringen i Afrika. Nu vill de utveckla en klimatatlas som visar på regionala effekter vid olika klimatscenarier, som stöd för viktiga samhällsfunktioner.

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO sammanfattar globala klimatet 2011-2015: ”Hot and wild”

HydrologiOceanografiKlimatForskning

Den varmaste femårsperioden som noterats. Så sammanfattar världsmeteorologiorganisationen WMO åren 2011-2015 i sin rapport om det globala klimatet, och de konstaterar att extremt väder i ökande omfattning kan knytas till den globala uppvärmningen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Avsaltningsverk som klimatanpassningsåtgärd

Klimat

Som en del i strategin för att hantera de ökande problemen med tillgång på dricksvatten har ett bräckvattenverk byggts i Herrvik på östra Gotland. Anläggningen togs i drift i somras och beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskning för framtidens väderprognoser och varningar

Forskning

Om tio år kommer det att vara möjligt att förvarna om extrema vädersituationer upp till två veckor i förväg. Det är vad det europeiska vädercentret ECMWF siktar mot i sin senaste tioårsstrategi. ECMWFs prognoser är en förutsättning för SMHIs arbete med mer detaljerade prognoser över Sverige.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Höjd VA-taxa löste problem med vattenläckage

Klimat

På en del håll i landet är det redan idag vattenbrist under sommartid. En lösning kan vara höjd VA-taxa för att snabbare kunna förnya ledningsnätet och minska läckage. Hur Kalmar gjorde beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2016 - Högtryck i norr, regn i sydost

MeteorologiKlimat

Ett högtryck dominerade länge vädret och medförde en torrare oktober än normalt utom i östra och sydligaste Götaland som berördes av lågtryck på kontinenten. Fjällen fick en solig månad men i sydost var det molnigt. Temperaturen hamnade på många håll omkring den normala, i nordligaste Norrland över …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Skyfallsväg lösning mot översvämningar

Klimat

En skyfallsväg kan vara ett sätt att minska risken för översvämningar vid kraftiga regn. Lösningen provas nu i Karlstad och beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Koldioxidhalten i atmosfären nu över 400 ppm

KlimatForskning

Det globala genomsnittet för halten koldioxid i atmosfären har nått den både symboliska och betydande milstolpen 400 miljondelar (ppm) för första gången 2015. Det skriver världsmeteorologiorganisationen WMO i sin årliga Greenhouse Gas Bulletin.

Publicerad: Senast uppdaterad:

FNs klimatpanel ger ramar för nya rapporter

Klimat

En ny specialrapport från FNs klimatpanel IPCC ska sammanfatta olika utvecklingsvägar och effekter av att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader. Även riktlinjerna för ländernas inventering av sina utsläpp av växthusgaser ska uppdateras i en metodrapport.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad