Nyhetsarkiv

Mars 2017 - Mild med värmerekord i söder

MeteorologiKlimat

Mars 2017 blev mild i hela landet. Den 26-27 slog några stationer i södra Sverige sina värmerekord för mars, däribland Uppsala vars mätserie startade 1739. Mellersta Sverige fick en torr månad medan det kom mer nederbörd än normalt i Norrlandsfjällen samt delar av norra Norrland och Götaland.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Samlad information om hav- och kustväder i ny webbtjänst

MeteorologiOceanografi

SMHIs webbtjänst för hav- och kustväder har nu utvecklats från beta- till slutgiltig version, vilket bland annat innebär ökad mängd data, mobilanpassning och nytt utseende. Tjänsten presenterar både observationer och prognoser för väder i kustbandet samt prognoser för väder ute till havs.

Publicerad: Senast uppdaterad:

IPCC-möte om nya specialrapporter

Klimat

FNs klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ska förse världens beslutsfattare med kunskapsunderlag om klimatet. Den 28 - 31 mars håller IPCC möte i Mexiko för att diskutera och besluta om klimatpanelens arbete och de specialrapporter som ska tas fram. Från SMHI, som är …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Östgötar fick chansen att lära sig om klimat

Klimat

SMHI har under veckan rest runt i Östergötlands län för att visa hur klimatet kan se ut i framtiden. I en mobil visualiseringsdom visades bland annat hur kommunerna i länet kan bli berörda och fokus låg på torka, skyfall och kulturarv.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ovanligt lite havsis i och kring Arktis och Antarktis

OceanografiKlimatForskning

Enligt amerikanska National Snow and Ice Data Center (NSIDC) har havsisen i Arktis nu preliminärt nått sitt årliga säsongsmaximum. Den 7 mars täcktes Arktis med omnejd av 14,42 miljoner km² havsis. Detta är det absolut lägsta säsongsmaximumet som observerats i Arktis och 97 000 km² lägre än det …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI tecknar överenskommelse om klimatanpassning

Klimat
Vy över strömmen

SMHI har tillsammans med Linköpings universitet och Norrköpings kommun kommit överens om att samverka kring klimatanpassning. Samverkansavtalet syftar till att hitta metoder för att arbeta med en kommunal klimatanpassningsplan.

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO summerar 2016: Tydliga länkar mellan extremväder och människans påverkan på klimatet

Klimat

De extrema och ovanliga klimattrenderna från 2016 fortsätter under 2017, enligt världsmeteorologiorganisationen WMO. På tisdagen presenterade de den årliga sammanställningen State of the Global Climate, som beskriver klimatet under 2016.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Utmanande vattensituation efter längre torrperiod

Hydrologi

Stora delar av Sverige har under hösten och vintern fått en mindre mängd snö och regn än normalt, därför är nu nivåer låga i sjöar, vattendrag och grundvattenmagasin. En beredskap för effekterna av det torra läget diskuteras nu av berörda aktörer, där bland annat SMHI har kunskap om den …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Uppdaterad tjänst om havsis på SMHI.se

Oceanografi

Nu finns en uppdaterad version av tjänsten   . I tjänsten kan du se en förenklad karta över dagens isutbredning och iskoncentration. Du hittar även en text om isläget för olika områden i Östersjön, samt för Mälaren och Vänern. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Möte med EU-parlamentariker om hjälp av forskning för att nå mål i Paris-avtalet

KlimatForskning

Forskare från EU-projektet CRESCENDO har mött beslutsfattare inom EU för att öka kunskapen om utmaningar och fördelar med att uppfylla Parisavtalet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad