Nyhetsarkiv

Maj 2017 - Extremernas månad

MeteorologiKlimat

Maj 2017 var en månad med stora svängningar i temperatur. I söder var inledningen av månaden kylig med riktigt kalla nätter den 9-11. Sedan blev det varmt och värmerekord för maj slogs på tre stationer med långa tidsserier. I norr var månaden något kyligare än normalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Västafrikanska kursdeltagare gästade Norrköping

Klimat

I tre veckor har SMHI i Norrköping haft besök av ett trettiotal beslutsfattare från Mali, Burkina Faso och Niger. De deltar i ”Climate Change”, ett halvårslångt klimatutbildningsprogram som fokuserar speciellt på vattenresurser och jordbruk.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt temanummer av Västerhavet: Framtidens utmaningar

Oceanografi

I årets rapport av Västerhavet kretsar temat kring framtidens utmaningar och den alltmer utsatta kusten med stigande hav och de redan hotade ålgräsängarna. Framtiden innebär även nya möjligheter med ny teknik.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vattenbrist hotar stora delar av landet - myndigheterna uppmanar till stärkt beredskap

Hydrologi

Små vattenflöden och låga grundvattennivåer gör att vattensituationen i stora delar av Sverige är bekymmersam. Svenska myndigheter uppmanar till stärkt beredskap. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

FNs klimatpanel håller författarmöte i Sverige i höst

Klimat

I oktober kommer ett författarmöte med ett 100-tal internationella klimatforskare och klimatexperter att hållas i Sverige. Mötet i Sverige är ett led i FNs klimatpanels (IPCCs) arbete med att ta fram en specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hållbar förvaltning i fokus på SMHIs havsmiljöseminarium i Almedalen 2017

Oceanografi

Havet påverkas av både mänsklig aktivitet och klimatförändringar. Vad behöver vi veta för att kunna sätta in rätt åtgärder på rätt plats? Är vi rätt rustade till att uppnå FN:s globala hållbarhetsmål och Sveriges egna miljömål?

SMHI hade ett seminarium i Almedalen 4 juli om havets miljö och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI arrangerar klimathalvdag i Almedalen

Klimat
Orange sol, moln

Hur ska vi rusta oss för ett stigande hav? Hur ska vi hantera vattenbrist i vår svenska  livsmedelsproduktion? Det är teman för de två seminarier som SMHI arrangerar under en klimathalvdag den 3 juli i Almedalen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Regionala klimatscenarier nyckel för lokalt klimatarbete

KlimatForskning

Förbättrade regionala klimatmodeller är värdefulla för regional och lokal klimatinformation, för planering av klimatanpassningsåtgärder och klimattjänster de kommande 20 åren. En av utmaningarna ligger i att sålla fram den information som är mest intressant för användarna. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs prognoser värdefulla när ny tunnel byggs under Göta älv

Marieholmstunneln är en viktig del i Trafikverkets utveckling av infrastrukturen i Göteborg. På uppdrag av byggföretaget Züblin Scandinavia har SMHI Affärsverksamhet bidragit med prognoser för väder och vattenstånd runt Göta älv, för att öka tryggheten när tunnelsystemet Tina skulle sjösättas …

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2017 - Ovanligt kyligt i Centraleuropa

Meteorologi

Vädret i april 2017 innefattade ovanligt kyligt vårväder i Centraleuropa, en ovanligt tidig tropisk storm på Atlanten, mycket kraftig hetta i Pakistan och Indien, kraftiga regn i Nya Zeeland och mycket annat.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad