Nyhetsarkiv

Nordiskt meteorologmöte i Stockholm

Inom meteorologiområdet finns en lång tradition av nordiskt samarbete. Den 22-24 augusti hålls det trettionde nordiska meteorologmötet, denna gång i Stockholm. Från SMHI medverkar en rad experter.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli var 1° varmare jämfört med ”förindustriell tid”

Under måndagen den 15 augusti rapporterade NASA att juli månad blev 0,84° varmare än normalvärdet för perioden 1951-1980. Jämfört med åren 1880-1899, här definierat som ”förindustriell tid”, blir årets julivärde ungefär 1,01° högre. Detta är första gången som en julimånad är mer än en grad varmare …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Träffa SMHI under Västerhavsveckan

Hur fungerar SMHIs väderstation på Måseskär? Och vad får du egentligen i dig om du får en kallsup när du badar i havet? Under Västerhavsveckan kan du träffa SMHIs experter och få veta mer om havsmiljö, havsvattenstånd med mera.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2016 - Nytt värmerekord för Asien

Globalt sett var det den varmaste julimånaden sedan mätningarna började på 1880-talet enligt NOAA. Extrema 54,0˚ uppmättes i Mitribah den 21. Om värdet godkänns av WMO så kan det bli nytt rekord för Asien. Säsongens första tropiska cykloner i Stilla havet var sena medan den första för säsongen i …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Stor konferens om klimatanpassning 7 september

Vad betyder de globala klimatmålen för klimatanpassningsarbetet i Sverige? Den årliga konferensen Klimatanpassning Sverige fokuserar på aktuella strategier, verktyg och lösningar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2016 - Högsommarvärme senare under månaden

Efter en period med lite ostadigt väder och blygsamma dagstemperaturer växte en högtrycksrygg in över landet den 20. Den medförde högsommarvärme och hann ge en tropisk natt strax innan värmen kulminerade den 25. Månaden som helhet blev något varmare än normalt i hela landet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Grässpår förbättrar stadsmiljön

Flera städer arbetar aktivt för att skapa mer grönyta i stadsmiljön. I städer med spårväg finns möjligheten att anlägga gräs kring spårvagnsrälsen. Grässpår skapar ett svalare mikroklimat och ett litet fördröjningsmagasin för regn. I Norrköping används det även som åtgärd för att minska buller.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Dagvattenlösning under mark

Klimatförändringen väntas, i Sverige, leda till ökade mängder dagvatten att hantera i stadsmiljö. I många städer sker en tätare bebyggelse vilket minskar andelen grönytor som normalt möjliggör infiltration. Dagvattennäten är på flera ställen otillräckliga för att ta emot utökade mängder vatten. I …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juni 2016 - Inga tropiska stormar på Stilla havet

På Stilla havet var det fram till månadsskiftet juni/juli en mycket svag aktivitet när det gäller tropiska cykloner. Något som karaktäriserat även andra år som nyligen haft kraftig El Niño. På norra halvklotet var det varmt eller mycket varmt väder som dominerade. Exempelvis var det några dygn med …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatanpassning kan vara lönsamt

Skyfall och värmeböljor orsakar stora skador, skador som förvärras i ett förändrat klimat. Men riskerna kan minskas inom samhällsplanering och vård och omsorg. Att arbeta förebyggande skapar stora nyttor, menade flera talare vid SMHIs seminarier under Almedalsveckan.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad