Nyhetsarkiv

Så kan Sverige och andra delar av världen påverkas av 1,5 grads global uppvärmning

Klimatförändringen påverkar oss redan nu, men hur kan det bli i framtiden? En ny webbtjänst från SMHI visar vilka klimateffekterna blir i Sverige och andra delar av världen vid 1,5 grads global uppvärmning. Tjänsten är öppen och fritt tillgänglig för alla som är intresserade av klimat och effekter …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2017 - Nytt svenskt lufttrycksrekord för månaden och extremt solfattigt

September blev inledningsvis en fortsättning av juni, juli och augusti med lågtrycksbetonat väder till gagn för grundvattnet. I slutet av månaden stabiliserade ett för årstiden extremt mäktigt högtryck vädret. På flera håll i Norrland uppmättes då lufttryck över det tidigare svenska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt svenskt lufttrycksrekord för september

Strax efter midnatt i dag den 28 september fick Sverige ett nytt lufttrycksrekord för september månad.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sommarens algblomning var tydligast i norra Östersjön

Trots den rekordtidiga starten höll sig cyanobakterieblomningen inom ramarna. Som helhet var blomningen relativt normal och den nådde sin kulmen under juli och augusti.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya klimatberäkningar för Vänern: förändrade vattennivåer, varmare vatten och mindre is

Sveriges största sjö påverkas av klimatförändringen. SMHIs nya beräkningar för Vänern visar att vattennivåerna kommer att variera mer i framtiden. Det blir vanligare med högre vattennivåer men också fler perioder med låga nivåer. Rapporten ger viktigt underlag för beslut kring Vänern och Göta älv.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI främjar klimatsmart jordbruk i Rwanda

SMHI har fått finansiering från Nordic Climate Facility och Sida, för att bidra till ett mer hållbart och klimatsmart jordbruk i Rwanda. Tillsammans med två Rwandiska civilsamhällesorganisationer ska SMHI verka för att skapa ett klimatsmart jordbruk genom att plantera 200 000 fruktträd.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatet visas i Västerbotten

Hur kommer klimatet att förändras och vad betyder det för samhället? Det visar SMHI i nästa vecka under SEE Hållbarhetsveckan, i Västerbotten. I en teaterdom visualiseras hur klimatförändringarna påverkar på en global till lokal skala.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Montrealprotokollet firar 30 år

En av de mest lyckade internationella överenskommelserna firar i år 30, Montrealprotokollet. Det tillkom för att skydda ozonskiktet genom att fasa ut produktionen, utsläpp och användning ett antal ozonnedbrytande ämnen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya klimatberäkningar för FNs nästa klimatrapport

Forskare förbereder uppbyggnaden av ett nytt, stort dataarkiv med nya beräkningar av ett klimat i förändring. Det ska bland annat användas för den forskning som ska sammanfattas i FNs klimatpanels nästa rapport.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Har det blåst mer än vanligt i Sverige?

Nu finns ännu mer innehåll i SMHIs sammanställningar av vädret. Det senaste tillskottet på smhi.se är månadsvisa kartor som visar hur mycket det blåst jämfört med normalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad