Nyhetsarkiv

Forskare studerar hur klimatförändringar påverkar natur och samhälle i Sibirien

HydrologiKlimatForskning

Ett nytt projekt för att öka motståndskraften mot klimatpåverkan i delrepubliken Sacha (Jakutien), i östra Sibirien, Ryssland, har startat. Projektet, med namnet HYdrology, PErmafrost and Resilience in Eastern Russian Arctic and Subarctic (HYPE-ERAS), kommer att utveckla ny kunskap om förhållandet …

Publicerad: Senast uppdaterad:

April 2020 - Mild, blåsig och torr

MeteorologiKlimat

Årets aprilmånad var överlag mildare än normalt, med ett par nästan sommarvarma perioder i söder. Många kan dock ha upplevt månaden som ganska kylig, då det även var tidvis rätt blåsigt. Väderrekorden för aprils räkning blev dock fåtaliga. Denna april var också övervägande torr, samtidigt låg snön …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Meteorologisk sommar i Örebro och Göteborg

På fredag kväll den 24 april kunde vi konstatera att den meteorologiska sommaren lokalt anlänt till Sverige. Två stationer, Örebro och Göteborg, har under de senaste fem dygnen haft en dygnsmedeltemperatur på minst 10,0°. Därmed är villkoret för den …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Så klimatanpassar svenska myndigheter – ny rapport från SMHI

Klimat

Sveriges myndigheter har en viktig roll för att anpassa samhället till klimatförändringar. För första gången redovisar nu SMHI, på uppdrag av regeringen, hur långt myndigheter har kommit i sitt klimatanpassningsarbete. Den nya rapporten visar att myndigheterna har börjat ta sig an …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nordpolen snart utan is på sommaren

KlimatForskning

Arktiska oceanen kommer mycket troligt att vara isfri under sommaren redan innan år 2050, åtminstone vissa år. Hur ofta och hur länge beror på hur effektiva de åtgärder som sätts in för att begränsa klimatförändringen är. Det är resultatet i en ny forskningsstudie som involverar 21 …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Årets första prognos för vårflod och islossning i Torneälven

Hydrologi

SMHI gör varje år prognoser för islossning i Torneälven vid Haparanda. Den första prognosen grundar sig på istjocklek och vinterns nederbörd. Prognosen tyder på en lätt islossning samt en kraftigare och senare vårflod än normalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Varmare vintrar - snölagring säkrar skidåkningen

Stigande temperaturer gör att antalet dagar med snö successivt minskar i delar av Sverige, framförallt utanför fjällkedjan. Skidanläggningar har därför börjat lagra snö för att vara säkra på att kunna öppna i början av säsongen. Snölagring finns nu beskrivet som ett exempel i SMHIs idésamling …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur är läget inför vårfloden?

Hydrologi

I fjälltrakterna och norra Norrland ligger i år mer snö än normalt. SMHIs analyser tyder på en ganska genomsnittlig vårflod i de flesta älvarna. Hur vädret utvecklas under våren är avgörande för hur höga vårflödena blir.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2020 - Rekordvarmt i Argentina

Meteorologi

Argentina noterade sin varmaste mars sedan mätningarna började där. Det var även varmt i Ryssland och stora delar av Asien. Europa fick återigen en mild månad, men inte lika extrem som vintermånaderna. Områden med temperaturunderskott fanns bland annat i östra Antarktis, västra Kanada och på …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya insikter om varför de nya globala klimatberäkningarna visar snabbare uppvärmning

KlimatForskning

Hösten 2019 presenterade SMHI Rossby Centre de första beräkningarna för framtida klimat i världen gjorda med den nya versionen av den globala klimatmodellen EC-Earth. Resultaten visade att uppvärmningen sker snabbare än i tidigare beräkningar, men orsaken till detta var inte helt klarlagd. En ny …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad