Nyhetsarkiv

Fortsatt brandrisk i Sverige

I södra Sverige är det fortsatt torrt i skog och mark med stor eller lokalt mycket stor brandrisk. Så här långt in i september har brandriskprognoserna aldrig legat kvar under 2000-talet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Luftströmmar i atmosfären påverkar Arktis havsisutbredning

Förändringar i luftströmmar i atmosfären har stor effekt på Arktis havsisutbredning. Direkt påverkan på havsisen kan ses när cirkulationsmönstren förändras. Detta kan forskare konstatera utifrån satellitdata.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sommarens algblomning började tidigt och pågår fortfarande

Redan den 1 juni när SMHI började årets satellitövervakning noterades begynnande blomningar med cyanobakterier i Gdanskbukten i sydöstra Östersjön. Fortfarande, nu i mitten på september syns tydliga ytansamlingar till havs i södra delen av Östersjön. Att blomningen varar såpass länge är …

Publicerad: Senast uppdaterad:

IPCC bjuder in fler svenska experter

FNs klimatpanel IPCC ska ta fram en specialrapport om klimatförändring, ökenutbredning, markförstöring, hållbar markanvändning, matsäkerhet och växthusgasers flöden i landekosystem. Nu söker klimatpanelen, via sina nationella kontaktpunkter, efter experter inom en rad områden till ett möte där …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lösningar för klimatanpassning fokus för konferens

Under årets stora svenska konferens för klimatanpassning presenterade SMHI verktyg och lösningar för att rusta samhället för klimatförändringar och det senaste inom klimatforskningen. Konferensen i sin helhet fokuserade på näringsliv och samverkan.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2016 - Svåra översvämningar i södra USA och norra Afrika

Augusti 2016 blev åter en i den långa raden av mycket varma månader och var globalt den hittills varmaste augustimånaden som observerats. Kraftiga regn och svåra översvämningar förekom bland annat i södra USA och ett antal länder i norra Afrika. Utbredningen av havsisen i Arktis var mycket låg, men …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Framtidsklimatet visades i Kalmar län

Hur kommer klimatet att förändras och vad betyder det för samhället? SMHI har varit i Kalmar län under en vecka för att visa hur klimatet kan se ut i framtiden. Fokus var torka och skyfall. I en teaterdom visualiserades bland annat hur kommunerna i länet kan bli berörda.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Dialog mellan forskare och användare bygger välanvänd klimattjänst

Ett tioårigt samarbete mellan SMHI och användare runt om i Sverige har format en klimattjänst som beskriver klimatförändringen i Sverige, Europa och världen. Tät dialog mellan klimatforskare och användare har varit nyckeln till ett välanvänt webbverktyg. Arbetssättet finns nu dokumenterat i en …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nytt om klimatet och samhället

Nästan hela samhället påverkas av ett varmare och blötare klimat. Konsekvenserna blir betydande för exempelvis vägar och järnvägar, försäkrings- och finansbranschen. Nu finns nytt faktamaterial om klimatförändringens effekter.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fokus på klimatforskning under nordisk konferens om klimatanpassning

Forskare och aktörer inom klimatanpassningsområdet samlades nyligen i Bergen för den fjärde upplagan av "Nordic conference on climate change adaptation". Drygt 200 deltagare diskuterade klimatforskning och hur den ska komma till nytta för beslutsfattare och användare.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad