Nyhetsarkiv

Klimatet visas i Västerbotten

Klimat

Hur kommer klimatet att förändras och vad betyder det för samhället? Det visar SMHI i nästa vecka under SEE Hållbarhetsveckan, i Västerbotten. I en teaterdom visualiseras hur klimatförändringarna påverkar på en global till lokal skala.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Montrealprotokollet firar 30 år

Klimat

En av de mest lyckade internationella överenskommelserna firar i år 30, Montrealprotokollet. Det tillkom för att skydda ozonskiktet genom att fasa ut produktionen, utsläpp och användning ett antal ozonnedbrytande ämnen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya klimatberäkningar för FNs nästa klimatrapport

KlimatForskning

Forskare förbereder uppbyggnaden av ett nytt, stort dataarkiv med nya beräkningar av ett klimat i förändring. Det ska bland annat användas för den forskning som ska sammanfattas i FNs klimatpanels nästa rapport.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Har det blåst mer än vanligt i Sverige?

MeteorologiKlimat

Nu finns ännu mer innehåll i SMHIs sammanställningar av vädret. Det senaste tillskottet på smhi.se är månadsvisa kartor som visar hur mycket det blåst jämfört med normalt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny väderapp för Ipad

En ny version av väderappen för Ipad finns nu tillgänglig i App Store. I den nya versionen kan du söka prognos för fler orter, sjöar och vikar. Även meteorologens kommentar och varningsläget presenteras på nytt sätt.  

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2017 - Katastrofläge i Sierra Leone och Texas

Meteorologi

Månadens två största väderhändelser utspelade sig i Sierra Leone och Texas där kraftiga regn orsakade katastrofläge. I Sierra Leone beräknas närmare 1000 människor ha omkommit till följd av jordskred och översvämningar utlösta av kraftigt regn.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs experter på FNs klimatmöte i Montreal

Klimat

FNs klimatpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) ska förse världens beslutsfattare med kunskapsunderlag om klimatet. Just nu håller IPCC möte i Montreal för att diskutera och besluta om klimatpanelens arbete, bland annat de nya rapporter som ska tas fram. Från SMHI, som är nationell …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Augusti 2017 - Regnområdena blev kraftigare

MeteorologiKlimat

I augusti blev regnvädren kraftigare än under de föregående sommarmånaderna. Bland annat drabbades stora delar av Hälsingland av ett mycket kraftigt regn den 4 augusti. Större delen av Sverige fick mer regn än normalt men utan att nå rekordnivåer. Temperaturen pendlade i snitt kring det normala. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ett verktyg för grönare städer

Klimat

Fler ytor med vegetation kan minska sårbarheten för översvämningar och även sänka temperaturen i staden, till exempel i samband med värmeböljor. I Norra Djurgårdsstaden i Stockholm har verktyget Grönytefaktorn använts för att fastställa att kvarteren får en viss nivå av grönska.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatförändring ger nya tider för europeiska översvämningar

HydrologiKlimatForskning

Det finns en koppling mellan klimatförändringar och översvämningar. Det har påvisats med hjälp av en ny omfattande internationell flödesdatabas som SMHI bidragit till. Det är första gången detta samband har demonstrerats på kontinental skala med observationsdata. Ett samarbete mellan 30 europeiska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad