Nyhetsarkiv

Så kan klimatet påverka kulturarvet

Klimat

Hur påverkas vårt svenska kulturarv av mer regn, högre temperaturer och stigande hav? Under veckan arrangerade SMHI och Riksantikvarieämbetet en kurs som belyste hur historiska lämningar kan räddas. Klimatinformation är en viktig del för att kartlägga riskerna.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Markägare samlar vatten på Gotland

Klimat

Problem med vattentillgången under flera somrar gav sex markägare på Gotland idén att starta ett vattenprojekt. Genom att gräva ut diken och våtmarker lyckades de samla vattnet bättre. Projektet beskrivs nu som ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO förutsäger att även 2016 kommer att bli rekordvarmt

Klimat

I ett preliminärt uttalande om det globala klimatet för 2016 säger världsmeteorologiorganisationen WMO att det är mycket troligt att 2016 blir det allra varmaste året som noterats. Preliminära data visar att 2016 års globala medeltemperatur är ungefär 1,2 grader över den förindustriella nivån.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2016 - Orkankatastrof på Haiti

Meteorologi

Den tropiska orkanen Matthew drog i början av månaden in över Haiti, Kuba och Bahamas som en kraftfull kategori 4 – orkan innan den fortsatte upp över sydöstra USA. Minst 1000 människor beräknas ha omkommit till följd av orkanens framfart på Haiti. Havsisens utbredning var vid månadens slut …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatet i fokus på stort Östersjömöte

Klimat

Klimatfrågan måste integreras i alla beslut, både för att minska utsläppen av växthusgaser men även för att anpassa till ett förändrat klimat. Alla aktörer i samhället behöver planera för en framtid i förändring. Det framkom under SMHIs seminarium vid EUs strategimöte för Östersjöregionen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatatlas kan stödja anpassning till förändrat klimat i Afrika

KlimatForskning

Under flera år har forskare från SMHI arbetat tillsammans med afrikanska forskare för att bygga upp kunskap om klimatförändringen i Afrika. Nu vill de utveckla en klimatatlas som visar på regionala effekter vid olika klimatscenarier, som stöd för viktiga samhällsfunktioner.

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO sammanfattar globala klimatet 2011-2015: ”Hot and wild”

HydrologiOceanografiKlimatForskning

Den varmaste femårsperioden som noterats. Så sammanfattar världsmeteorologiorganisationen WMO åren 2011-2015 i sin rapport om det globala klimatet, och de konstaterar att extremt väder i ökande omfattning kan knytas till den globala uppvärmningen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Avsaltningsverk som klimatanpassningsåtgärd

Klimat

Som en del i strategin för att hantera de ökande problemen med tillgång på dricksvatten har ett bräckvattenverk byggts i Herrvik på östra Gotland. Anläggningen togs i drift i somras och beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskning för framtidens väderprognoser och varningar

Forskning

Om tio år kommer det att vara möjligt att förvarna om extrema vädersituationer upp till två veckor i förväg. Det är vad det europeiska vädercentret ECMWF siktar mot i sin senaste tioårsstrategi. ECMWFs prognoser är en förutsättning för SMHIs arbete med mer detaljerade prognoser över Sverige.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Höjd VA-taxa löste problem med vattenläckage

Klimat

På en del håll i landet är det redan idag vattenbrist under sommartid. En lösning kan vara höjd VA-taxa för att snabbare kunna förnya ledningsnätet och minska läckage. Hur Kalmar gjorde beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad