Nyhetsarkiv

Klimatförändring ger nya tider för europeiska översvämningar

HydrologiKlimatForskning

Det finns en koppling mellan klimatförändringar och översvämningar. Det har påvisats med hjälp av en ny omfattande internationell flödesdatabas som SMHI bidragit till. Det är första gången detta samband har demonstrerats på kontinental skala med observationsdata. Ett samarbete mellan 30 europeiska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2017 - Hettan i Sydeuropa nådde aldrig norrut

Meteorologi

Medan det var varmt väder som dominerade på de flesta håll så var det förhållandevis svalt i ett band som bland annat täckte Skandinavien. Tillfälliga perioder med ovanligt kallt väder förekom även i exempelvis Sydamerika.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Juli 2017 - Torrt i söder trots ostadigt väder

MeteorologiKlimat

Det såg långe ut att bli en riktigt kylig juli på många håll, men rätt varmt väder den sista juliveckan drog upp medeltemperaturen. Några riktiga topptemperaturer var det dock aldrig fråga om. I norra halvan av landet föll mer regn än normalt. På många håll i södra Sverige var dock månaden torr …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ökad beredskap mot värmeböljor i Kristianstad

Klimat
Man dricker ur vattenflaska med solen i bakgrunden

Höga temperaturer kommer att bli vanligare i Sverige i framtiden och varmast kommer det att bli i söder. I slutet av 2014 färdigställde därför Kristianstad kommun en beredskapsplan för värmeböljor. Kommunen har nu inventerat lokaler inom vård och omsorg och tagit fram en handlingsplan för …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bidra till FNs klimatpanels (IPCC) specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning

Klimat

Sedan oktober 2016 pågår ett intensivt arbete inom FNs klimatpanel (IPCC) med att ta fram en specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Författarnas första utkast av rapporten kommer nu att vara föremål för extern granskning av experter som inte deltar i skrivandet. Om du vill vara med och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bättre beredskap inför värmeböljor

Värmeböljor kan i framtiden bli vanligare i Sverige. Skåneregionen tvingas klimatanpassa i högre takt än många andra svenska regioner, och har tagit fram rutiner för primärvården som ska gälla inför och under en värmebölja. Projektet beskrivs nu som ett nytt exempel i SMHIs samling för …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Lagring av spannmål kan minska sårbarheten hos lantbrukare

Klimatet påverkar priserna på spannmål. Genom bättre kapacitet för att torka och lagra spannmålet kan en lantbrukare minska sin sårbarhet. Hur ett lantbruk i Värmland har gjort beskrivs nu i SMHIs idésamling för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI förbättrar mätning av vattennivåer och flöden

Hydrologi

I ett pågående utvecklingsprojekt uppdateras och förnyas SMHIs stationer som mäter vattennivå i sjöar och vattendrag. Det kommer att ge bättre information om vattennivå och vattenflöde.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nu blommar cyanobakterierna i Östersjön

Oceanografi

Efter den rekordtidiga inledningen av sommarens blomning har det därefter stått och stampat och inte riktigt velat ta fart. Nu, en vecka in i juli, visar sig de första mer omfattande ytblomningarna till havs i södra halvan av Östersjön.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Havsnivåer och torka i varmare klimat belystes i Almedalen

Hur kan vi planera för stigande havsnivåer och vattenbrist i ett framtida klimat? Det var frågor som diskuterades i Almedalen när SMHI arrangerade klimathalvdag.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad