Nyhetsarkiv

Årets ozonhål ett av de större

Varje år bildas ett hål i ozonskiktet över Antarktis. Vi har nu passerat säsongens maximum för ozonhålet och SMHIs expert konstaterar att årets hål är ett av de större jämfört med de senaste åren.

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2018 - Mycket varm månad i Europa och USA

Meteorologi

Det blev en mycket varm månad i praktiskt taget hela Europa och USA. Kallt väder rådde däremot i västra Kanada. Månadens mest omtalade väderhändelse var orkanen Florence vars långsamma rörelse över sydöstra USA gav upphov till omfattande översvämningar till följd av de ymniga regnen. …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs prognoser underlag för snöproduktion

Hydrologi

Mark- och miljödomstolen har i vattendomen tagit fram villkor för ån Norr Veman som måste följas av alla som brukar dess vatten. SMHI har därför anlitats av Skistar Vemdalen att leverera vattenprognoser för snöproduktion till deras skidanläggning i Härjedalen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Försurningen i arktiska havsområden får allvarliga konsekvenser

Oceanografi

Arktiska havsområden påverkas starkt av klimatförändringarna och havsförsurningen är som störst här jämfört med övriga havsområden. Detta förväntas ge effekter både lokalt och globalt. Det visar en ny rapport som Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) tagit fram på uppdrag av Arktiska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

En halv grad gör stor skillnad

Klimat

Den 8 oktober presenterade FN:s klimatpanel IPCC sin specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Den pekar på stora skillnader i konsekvenser vid 1,5 graders global uppvärmning jämfört med 2 graders global uppvärmning. Huvudbudskapet är att redan en 1,5 graders global uppvärmningen får …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI tar viktigt steg att kunna erbjuda gårds- och åkerspecifika prognoser

SMHI ska medverka i ett Vinnovaprojekt som syftar till att undersöka hur digitaliserat jordbruk kan användas för att utveckla nya innovationer. SMHI ska arbeta med sensoranvändning i väderprognoser och prognostisering av vatten i jordbruksmarken.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Snart presenteras IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning

Klimat

Den 8 oktober 2018 offentliggör FN:s klimatpanel IPCC specialrapporten om 1,5 graders uppvärmning. Här i Sverige kommer SMHI som nationell kontaktpunkt för IPCC att presentera rapporten på ett webbsänt event kl 08.30-10.30 tillsammans med Naturvårdsverket, Energimyndigheten och Miljö- och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sveriges representanter på beslutsmöte om IPCC:s 1,5 graders-rapport

Klimat

Den 1-5 oktober 2018 samlar FN:s klimatpanel IPCC rapportförfattare och representanter från medlemsländerna i Incheon, Sydkorea. Under mötesdagarna läggs sista handen vid IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. SMHI som är den svenska kontaktpunkten för IPCC representeras på plats …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ett hydrologiskt år med stora förändringar i vattentillgången

Hydrologi

Det hydrologiska året sträcker sig från oktober till september och har 2017/2018 visat många olika sidor. Hösten var blöt, vintern bjöd på ovanligt mycket snö och under sommaren 2018 har återigen rekordlåga vattennivåer uppmätts över hela landet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Större temperaturökning i Sverige än i världen i genomsnitt

Klimat

Temperaturen i Sverige stiger mer än genomsnittet i världen. De senaste årtiondena har Sverige blivit varmare under alla fyra årstiderna, men mest under vintern i norra Sverige. Det här visar SMHIs sammanställning av temperaturdata.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad