Nyhetsarkiv

Observatoriekullen prisad för flera hundra års mätningar

Meteorologi

Vid SMHIs mätstation Observatoriekullen i Stockholm har mätningar gjorts sedan 1756. Stationen har därmed en av världens längsta, obrutna meteorologiska mätserier. I fredags högtidlighölls utmärkelsen Centennial station som Observatoriekullen fått av världsmeteorologiorganisationen WMO. Syftet med …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Öppna data blir innovativa lösningar på samhällsutmaningar

För femte året i rad är det dags för Hack for Sweden - ett hackaton där deltagarna jobbar med att hitta lösningar på samhällsutmaningar. Arbetsförmedlingen står som arrangör och bidrar tillsammans med trettio andra myndigheter med öppen data när de tävlande under helgen 13-15 april ska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Våtmark ger översvämningsskydd och mervärden i Getinge

Klimat

Getinge i Halmstads kommun har upprepade gånger drabbats av översvämningar i Suseån. För att minska risken för översvämningar i framtiden har kommunen byggt skyddsvallar och anlagt en våtmark med rekreationsområde. Det beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatet i Afrika vid 1,5 eller 2 graders global uppvärmning

KlimatForskning

En översikt av möjlig påverkan på klimatet i Afrika vid 1,5 eller 2 graders global uppvärmning kommer att presenteras av SMHI-forskaren Grigory Nikulin vid den årliga stora forskarkonferensen EGU 2018 i Wien.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2018 - Kallt i större delen av Europa

Meteorologi

Stora delar av Europa upplevde en kall marsmånad. Ett undantag var det sydöstra hörnet som låg i en zon med ovanligt varmt väder över stora delar av Nordafrika och södra Asien. Havsisen i Arktis kulminerade på en mycket låg nivå, medan havsisen kring Antarktis växte till rätt snabbt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kunskapsuppbyggnad ger klimatinformation för Afrika

KlimatForskning

Sex vetenskapliga artiklar som ska tas med i FN:s klimatpanels specialrapport om 1,5 grads global uppvärmning. Det är resultatet av ett samarbete mellan forskare från i huvudsak Sverige och Afrika, med stöd av CORDEX nätverk. Samarbetet har stärkt det afrikanska forskningssamhället inom klimat, och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårens algblomning i Västerhavet nu över

OceanografiForskning

Under SMHIs senaste utsjöexpedition noterades vårblomning i Västerhavet, vilket också var synligt på satellitbilder. Nya satellitbilder kan visa att blomningen av framför allt kiselalger nu är över.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2018 - Kallt i nästan hela Sverige

MeteorologiKlimat

Kung Bore behöll sin kalla hand över Sverige i mars med låga temperaturer. Våren orkade knappt avancera norrut under månaden. Lagom till påskhelgen hade endast delar av södra Götaland fått meteorologisk vår. I Lapplandsfjällen var detta lokalt en av de allra kallaste marsmånader …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Isvintern 2018 - en ovanligt vanlig historia

Oceanografi

Den hittills största isutbredningen under vintern 2017-2018 uppmättes den 5 mars till 174 551 km2. Det gör årets isvinter till den mest omfattande på länge. Efter de två svåra isvintrarna 2010 och 2011 och den normala isvintern 2013, har de fyra senaste klassats som milda.

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO sammanfattar 2017: Extremt väder och hög påverkan

MeteorologiHydrologiOceanografiKlimatForskning

En aktiv orkansäsong på Nordatlanten, stora översvämningar i Indien under monsunen och fortsatt svår torka i östra Afrika bidrog till att 2017 blev det dyraste året sett till svåra väder- och klimathändelser. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad