Nyhetsarkiv

Aktuell klimatinformation ger långsiktigt hållbar havsplanering

OceanografiKlimatForskning

Den globala klimatförändringen kommer att påverka haven och de marina ekosystemen under lång tid framöver. Aktuell information om pågående och kommande klimatförändringar ska nu föras in i svensk havsplanering. SMHI leder projektet där olika intressegrupper också ska involveras i arbetet för att …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Var med och expertgranska IPCC:s metodrapport om inventering av växthusgaser

I maj 2019 ska FN:s klimatpanel IPCC ta ställning till metodrapporten ”2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories”, som avser en revidering av 2006 års riktlinjer för nationella inventeringar av växthusgaser. Metodrapporten ska läggas fram för beslut av IPCC …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vad gör klimatförändringarna med Östersjön?

OceanografiKlimatForskning

Varmare, sötare och surare. Så beskrivs Östersjöns framtid med tre ord, baserat på den senaste forskningen om Östersjön i ett förändrat klimat. Vad säger vetenskapen om Östersjöns framtid? Och vad kan vi göra för att påverka utvecklingen?

Publicerad: Senast uppdaterad:

Gemensamt arbete stärker kunskap om klimatmodellering i Sydamerika

KlimatForskning

Regional klimatmodellering är en viktig nyckel för att ta fram beslutsunderlag i frågor där ett förändrat klimat påverkar samhället. För att bredda den lokala kunskapen om regional klimatmodellering arrangerar CORDEX-nätverket för regional klimatmodellering nu workshoppar som ska bygga upp lokal …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Myndigheter samlas för att diskutera vattensituationen och framtida arbete

Hydrologi

20 juni 2018 samlades representanter för olika myndigheter och kommuner för att diskutera det pågående arbetet kring vattenbrist. SMHI presenterade även sina regeringsuppdrag inom ämnet. Syftet med träffen var att säkra att arbetet matchar behoven och att samarbetet görs på bästa …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Plöjningsfritt jordbruk som klimatanpassning

Klimat

Plöjningsfritt jordbruk är en metod som gynnar mikroorganismerna i jorden samtidigt som erosion och andra konsekvenser av ett förändrat klimat motverkas. Nu provas metoden på två skånska gårdar och beskrivs i SMHIs exempelsamling för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Värmebölja i maj 2018: ”Det var ovanligt varmt, till och med exceptionellt”

MeteorologiKlimatForskning

Hur ovanligt är det att vi har så varmt väder redan i maj som i år? Kommer det att bli vanligare i ett förändrat klimat? På SMHI har forskare och klimatologer analyserat väderstatistiken och kommit fram till att det var ovanligt varmt, och ett värmerekord som skulle kunna stå sig lång tid framöver.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI bygger ut europeiskt arkiv av klimatsimuleringar

KlimatForskning

SMHI ska tillsammans med åtta underleverantörer bygga ut Copernicus arkiv av detaljerade regionala klimatsimuleringar över Europa. Det ger bland annat möjlighet att jämföra hur olika nivåer av utsläpp påverkar klimatförändringen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Planerad reträtt för att klimatanpassa

I alla tider har vi anpassat våra städer efter naturens lagar när klimatet förändrats. Historiskt sett har många landformer varierat naturligt utifrån påverkan från både extrema väderhändelser och vardagliga händelser, till exempel förflyttning av strandlinjen vid stormar och varierande …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nordisk kraftsamling kring klimatanpassning

Hur kan vi arbeta tillsammans för att hitta nya idéer för klimatanpassning? Det är en av frågorna som står i fokus för Nordic Conference on Climate Adaptation 23-25 oktober. Nu går det att ta del av det fullmatade programmet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad