Nyhetsarkiv

Så klimatanpassas stadsdel i Malmö

Malmö drabbades för några år sedan av extrem nederbörd vilket innebar stora skador och ekonomiska förluster. Utformningen av en ny stadsdelspark i Hyllie är ett exempel på hur staden nu arbetar med klimatfrågor.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sveriges kustzon tar upp mer än hälften av näringsämnena från land

OceanografiForskning

I en ny studie kan forskare från SMHI visa att drygt hälften av de näringsämnen som tillförs från Sverige till Östersjön används av processer nära den svenska kusten i det som kallas kustzonen. Längs vissa delar av kuststräckan kan processerna till och med ta upp näring från öppna havet. Studien …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Halten av växthusgaser i atmosfären fortsätter att öka

KlimatForskning

Halten av växthusgaser i atmosfären nådde nya högstanivåer 2017 enligt WMO:s årliga rapport Greenhouse Gas Bulletin. De ser inga tecken på vändning eller minskning av ökningstakten. Halten av växthusgaser i atmosfären driver den långsiktiga klimatförändringen, höjningen av havsnivån, försurningen …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Var med och granska IPCC:s specialrapporter

Klimat

FN:s klimatpanel IPCC arbetar just nu med att ta fram två specialrapporter; en om klimatförändringar och marken, samt en om klimatförändringar, havet och kryosfären. Det är nu dags för en andra granskningsomgång och experter som vill delta i granskningen är välkomna att anmäla sitt intresse för att …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Europeisk tjänst för luftkvalitet i fokus på kommande användarmöte

Forskning

Luften i atmosfären innehåller en rad ämnen som påverkar både människor och natur. Avgaser och partiklar från trafik, pollen, ozon och brandrök – listan kan göras lång. SMHI medverkar i ett europeiskt samarbete som ger information om luftkvalitet via en webbtjänst och öppna data. Nu bjuds användare …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Oktober 2018 - Kraftiga regn i Medelhavsområdet

Meteorologi

I Europa var det en händelserik månad med stora svängningar i temperatur och ett flertal kraftiga regn och översvämningar i Medelhavsområdet. I stora delar av Kanada var det en ovanligt kall och snörik månad, medan det längre västerut i Alaska var en rekordmild oktober.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Låga vattennivåer i de stora sjöarna

Hydrologi

Sveriges fyra största sjöar har haft låga nivåer en tid och de fortsätter att sjunka. I Vänern är nivåerna nästan 0,6 meter under medelnivån och lika låga som 2003. De låga nivåerna innebär problem för fartygstrafiken i sjön.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs specialprognoser underlag för säkrare vintervägar

Vinterväglag är utmanande för de flesta av oss, men kanske allra mest för dem som arbetar med och ansvarar för halkbekämpning och snöröjning. När temperaturen ligger kring noll grader och vädret är ostadigt med regn och snö om vartannat, är det svårt att planera vilka åtgärder som behövs. SMHIs …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Avancerad kartläggning av kustvikar ger grund för åtgärdsprogram

Övergödning är ett stor problem, bland annat i svenska kustvikar där mänskliga aktiviteter på land påverkar den ekologiska och kemiska statusen i vattnet. Med SMHIs beräkningsmodeller får länsstyrelsen i Östergötland nu både en heltäckande bild av statusen i Kattedalsfjärden och Gropviken, och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Issäsongen drar igång så smått

Idag har SMHIs istjänst gjort säsongens första manuella karta över havsis och ytvattentemperaturer. Den första isen i inre skyddade vikar i norra Bottenviken har redan observerats, men det lär dröja ett tag till innan det blir någon is till sjöss, då det ser milt ut de närmaste veckorna. …

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad