Nyhetsarkiv

Möte med EU-parlamentariker om hjälp av forskning för att nå mål i Paris-avtalet

Forskare från EU-projektet CRESCENDO har mött beslutsfattare inom EU för att öka kunskapen om utmaningar och fördelar med att uppfylla Parisavtalet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kartläggning av översvämningsrisker gav underlag för förebyggande arbete i Marks kommun

Efter att Marks kommun under 2015 drabbats av svåra översvämningar anlitade kommunen SMHI för att identifiera och kartlägga känsliga översvämningsområden. SMHIs rapport har blivit ett viktigt beslutsunderlag för kommunen som bland annat kommer att  höja en gång- och cykelbro som visade sig ha en …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Skadlig algblomning i Västerhavet riskerar att kväva fisk

Nu blommar det skadliga algsläktet Pseudochattonella i Västerhavet. Det visar SMHIs analyser av växtplankton från provtagningar de senaste veckorna. Algen är inte skadlig för människor, men odlad fisk kan drabbas - algen påverkar fiskens gälar så att den kvävs.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI hjälper IKEA med klimatstatistik för hela världen

SMHI har på uppdrag av IKEA tagit fram temperatur- och fuktighetsstatistik både för IKEAs nuvarande marknadsregioner och för områden som ses som potentiella marknader i framtiden. Något som ska hjälpa den svenska möbeljätten att bygga produkter som passar världens olika klimat. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Skogsprojekt vann Hack for Sweden Award 2017

Hack for Sweden Award 2017 tilldelas laget Kornknut med Johan Marand för Project Skog. Det vinnande bidraget använde sig av data från Skogsstyrelsen, Sveriges Lantbruksuniversitet, Länsstyrelsen och Sveriges Geologiska Undersökning. Hack for Sweden genomfördes den 11-12 mars.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI och Sjöfartsverket skapar gemensamt nät för att mäta havsvattenstånd

Nu ska det bli enklare att följa vattenståndets förändringar. SMHI och Sjöfartsverket har kommit överrens om att skapa ett gemensamt nät för vattenståndsmätningar längs Sveriges kust. Ny mätteknik och tätare geografisk täckning innebär en mer detaljerad bild av havsnivån i närområdet.  

Publicerad: Senast uppdaterad:

Rekordmånga tävlar i Hack for Sweden

Idag börjar tävlingen och hackathonet Hack for Sweden i Kista. Intresset för öppna data är stort och även för internet of things (IoT) som är en ny tävlingskategori.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimateffektstudie av snötillgång för Vasaloppet

Genom att kombinera olika typer av data går det att undersöka effekter av ett förändrat klimat. Som ett exempel har en forskare från SMHI studerat hur ett förändrat klimat skulle kunna påverka tillgång till natursnö och möjlighet att producera konstsnö för Vasaloppet under resten av seklet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Hur påverkas dricksvattnet i ett förändrat klimat?

På den årliga Mälarkonferensen som hölls 7 mars i Örebro, presenterade SMHI resultat från underlag som tagits fram inom dricksvattenutredningen. Hur kommer ett framtida klimat påverka våra dricksvattentäkter?

Publicerad: Senast uppdaterad:

Februari 2017 - Globalt sett näst varmaste februari

Årets februari var globalt sett den näst varmaste som uppmätts enligt EUs klimatövervakningsprogram Copernicus. Fjolårets var varmare. Störst temperaturöverskott hade Arktis med upp till 10 grader. Områden med kallare luft fanns bland annat över Mellanöstern och västra Australien.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad