Nyhetsarkiv

WMO bekräftar att de fyra senaste åren är de fyra varmaste som uppmätts

Klimat

De fyra senaste åren är de varmaste som uppmätts enligt en sammanställning från världsmeteorologiorganisationen WMO. Det är ett tydligt tecken på en fortsatt långsiktig klimatförändring orsakad av höga halter av växthusgaser i atmosfären.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI på energimässa i Tyskland

Nästa vecka är SMHIs experter på stor internationell energi-mässa i tyska Essen. Vi kommer att visa SMHI Hydro som ger vattenkraftindustrin skräddarsydd information om tillgång på vatten.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI och norska väderinstitutet saminvesterar i ny superdator

MeteorologiOceanografi

Nu tar SMHI och norska Meteorologisk institutt nästa stora steg i vårt unika samarbete. För första gången investerar vi en superdator tillsammans och delar på kostnaden. Superdatorn är ett kraftfullt kluster bestående av ”Cirrus”, som står på SMHI, och ”Stratus” på Nationellt Superdatorcentrum.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Januari 2019 - Två stormar och kalla nätter

MeteorologiKlimat

År 2019 började med storm. Redan på nyårsdagen kom stormen Alfrida. Några dagar senare kom stormen Jan med orkanstyrka i fjällen. Det blev många kalla nätter i norr i slutet av månaden. Nio dygn i rad uppmättes temperaturer till under -30°.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ökat behov av SMHIs beslutsunderlag när klimatet förändras

I dagarna levererar SMHI en handlingsplan för klimatanpassning av SMHIs verksamhet, till Miljödepartementet. I handlingsplanen lyfter myndigheten tre fokusområden, som är viktiga för SMHI att fortsätta utveckla för att möta kommande klimatförändringar och samhällets behov av beslutsunderlag. Det …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Byte till enhetligt referenssystem gör det enklare att förebygga översvämning och grundstötning

Oceanografi

Den 3 juni går SMHI över till att använda Rikets höjdsystem 2000 som referenssystem för oceanografiska prognoser, observationer och varningar. Övergången är ett steg mot enhetliga referenssystem på nationell nivå och innebär bland annat justerade varningsgränser för höga och låga vattenstånd.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Långsam start på isvintern, men nu tar den fart

Oceanografi

Istillväxten i Bottenviken och Norra Kvarken har nu tagit rejäl fart, blad annat tack vare en högtrycksrygg som fört ner kall luft över havsområdena. ”En perfekt ismaskin”, säger Magnus Larsson, ismeteorolog vid SMHI.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI deltar i nytt projekt för att artbestämma växtplankton i haven runt Sverige

OceanografiForskning

Tillsammans med Umeå universitet och KTH ska SMHI under tre år utvärdera högkvalitativ sekvensering, även kallat DNA-streckkodning, som en teknik för att på ett snabbt och säkert sätt kunna artbestämma växtplankton i vattenprover. Projektet kommer att undersöka mångfalden men också ha en särskild …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI utvecklar system för luftkvalitet i Bosnien

SMHI arbetar nu i ett nytt SIDA-projekt med att bygga upp ett system för att hantera mätningar av luftkvalitet i Bosnien. Systemet är baserat på det svenska datavärdskapet inom luftkvalitet. Luftkvalitet är ett utmanande område i Bosnien, som enligt WHO har bland Europas sämsta luftkvalitet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Tredje året med samverkan mellan forskare och gymnasieelever

KlimatForskning

Ökad kunskap om klimatet hos unga och att hitta nya sätt att kommunicera klimat med en yngre målgrupp. Det är målen med det samarbete mellan SMHI och Kunskapsgymnasiet i Norrköping som nu går in på tredje året.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad