Nyhetsarkiv

Myndigheter samlas för att diskutera vattensituationen och framtida arbete

Hydrologi

20 juni 2018 samlades representanter för olika myndigheter och kommuner för att diskutera det pågående arbetet kring vattenbrist. SMHI presenterade även sina regeringsuppdrag inom ämnet. Syftet med träffen var att säkra att arbetet matchar behoven och att samarbetet görs på bästa …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Plöjningsfritt jordbruk som klimatanpassning

Klimat

Plöjningsfritt jordbruk är en metod som gynnar mikroorganismerna i jorden samtidigt som erosion och andra konsekvenser av ett förändrat klimat motverkas. Nu provas metoden på två skånska gårdar och beskrivs i SMHIs exempelsamling för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Värmebölja i maj 2018: ”Det var ovanligt varmt, till och med exceptionellt”

MeteorologiKlimatForskning

Hur ovanligt är det att vi har så varmt väder redan i maj som i år? Kommer det att bli vanligare i ett förändrat klimat? På SMHI har forskare och klimatologer analyserat väderstatistiken och kommit fram till att det var ovanligt varmt, och ett värmerekord som skulle kunna stå sig lång tid framöver.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI bygger ut europeiskt arkiv av klimatsimuleringar

KlimatForskning

SMHI ska tillsammans med åtta underleverantörer bygga ut Copernicus arkiv av detaljerade regionala klimatsimuleringar över Europa. Det ger bland annat möjlighet att jämföra hur olika nivåer av utsläpp påverkar klimatförändringen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Planerad reträtt för att klimatanpassa

I alla tider har vi anpassat våra städer efter naturens lagar när klimatet förändrats. Historiskt sett har många landformer varierat naturligt utifrån påverkan från både extrema väderhändelser och vardagliga händelser, till exempel förflyttning av strandlinjen vid stormar och varierande …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nordisk kraftsamling kring klimatanpassning

Hur kan vi arbeta tillsammans för att hitta nya idéer för klimatanpassning? Det är en av frågorna som står i fokus för Nordic Conference on Climate Adaptation 23-25 oktober. Nu går det att ta del av det fullmatade programmet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Osäker tillgång på dricksvatten i ett förändrat klimat

Minskad tillgång på råvatten kan utgöra ett betydande problem under delar av året och i delar av landet framöver, vilket också kräver anpassning av vattenförsörjningen.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI utvecklar europeisk operationell klimattjänst för vattensektorn

HydrologiKlimatForskning

I hård konkurrens med andra stora europeiska institut har SMHI tecknat kontrakt med det europeiska centret för medellånga väderprognoser, ECMWF, att utveckla en operationell klimattjänst för vattensektorn i Europa. Utvecklingen drivs inom Copernicus, det europeiska systemet för jordobservationer …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Nya nyttor med befintlig infrastruktur - regnmätning med mobilnät

Framtidens klimatförändringar både utmanar och ställer krav på vår samhällsplanering. Extremväder, skyfall och översvämningar väntas öka. Att mäta nederbörd med hjälp av mobilnätet, med insikten om att kunskap om aktuell nederbörd kan medföra stora samhällsvinster.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Maj 2018 - Extremt varm månad i Europa och USA

Meteorologi

Maj 2018 blev extremt varm i delar av norra Europa. Flera länder, däribland Sverige, Norge och Danmark, upplevde sin absolut varmaste majmånad. Varmt väder dominerade även i nästan hela USA. I delar av Centralasien kring floden Ob var det däremot kyligt vårväder liksom i nordöstra Kanada. Två …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad