Nyhetsarkiv

April 2018 - Årets första vårmånad

MeteorologiKlimat

April 2018 inleddes kallare än normalt och den 1-3 hade flera stationer i Svealand och södra Norrland sin lägsta uppmätta apriltemperatur på 30 år. Sydligaste Götaland berördes den 1 av ett kraftigt snöfall med en snödjupsökning i Brösarp på 25 cm, den största vi känner till för Skåne i april månad.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Quinoa odlas i Östergötland

Klimat

Längre perioder av torka och högre temperaturer väntar Sverige i ett förändrat klimat. Den sydamerikanska grödan quinoa är anpassad för ett sådant klimat och odling testas nu av lantbrukare i Östergötland. Det beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Bättre algobservationer när ny satellit skjuts upp

Forskning

Det är dags för satelliten Sentinel-3A att få sällskap av sin tvilling Sentinel-3B i rymden. Tillsammans kommer de att ge förbättrad täckning och dataleverans till det europeiska Copernicus-programmet – världens största jordobservationsprogram. De kommer bland annat att övervaka Östersjöns …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Forskare möter näringsliv i dialog om samhällets klimatutmaningar

KlimatForskning

Hur kan klimatmodeller användas för planering av klimatåtgärder? Det var temat för en workshop där SMHI och Biorecro lät representanter från olika branscher i näringslivet möta klimatforskare i en dialog om samhällets klimatutmaningar och hur klimatmodeller kan stödja arbetet.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Helén Andersson ny chef för SMHIs forskning

Forskning

Helén Andersson har utsetts till ny chef för SMHIs forskningsavdelning. Helén är fil dr i oceanografi och har lång erfarenhet som forskare, både från Göteborgs Universitet och från SMHI.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Observatoriekullen prisad för flera hundra års mätningar

Meteorologi

Vid SMHIs mätstation Observatoriekullen i Stockholm har mätningar gjorts sedan 1756. Stationen har därmed en av världens längsta, obrutna meteorologiska mätserier. I fredags högtidlighölls utmärkelsen Centennial station som Observatoriekullen fått av världsmeteorologiorganisationen WMO. Syftet med …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Öppna data blir innovativa lösningar på samhällsutmaningar

För femte året i rad är det dags för Hack for Sweden - ett hackaton där deltagarna jobbar med att hitta lösningar på samhällsutmaningar. Arbetsförmedlingen står som arrangör och bidrar tillsammans med trettio andra myndigheter med öppen data när de tävlande under helgen 13-15 april ska …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Våtmark ger översvämningsskydd och mervärden i Getinge

Klimat

Getinge i Halmstads kommun har upprepade gånger drabbats av översvämningar i Suseån. För att minska risken för översvämningar i framtiden har kommunen byggt skyddsvallar och anlagt en våtmark med rekreationsområde. Det beskrivs som ett nytt exempel i SMHIs idébank för klimatanpassning.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatet i Afrika vid 1,5 eller 2 graders global uppvärmning

KlimatForskning

En översikt av möjlig påverkan på klimatet i Afrika vid 1,5 eller 2 graders global uppvärmning kommer att presenteras av SMHI-forskaren Grigory Nikulin vid den årliga stora forskarkonferensen EGU 2018 i Wien.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2018 - Kallt i större delen av Europa

Meteorologi

Stora delar av Europa upplevde en kall marsmånad. Ett undantag var det sydöstra hörnet som låg i en zon med ovanligt varmt väder över stora delar av Nordafrika och södra Asien. Havsisen i Arktis kulminerade på en mycket låg nivå, medan havsisen kring Antarktis växte till rätt snabbt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad