Nyhetsarkiv

Ett steg närmare en specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning

Klimat

Idag avslutar FN:s klimatpanel, IPCC, det tredje författarmöte om specialrapporten om 1,5 graders global uppvärmning. Under veckan har ett hundratal forskare och experter gått igenom runt 13 000 inskickade kommentarer på rapporten. Arbetet har varit intensivt och författarna är nu färdiga att …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHIs karteringar visar utsatta områden vid skyfall

Skyfall förväntas inträffa oftare i framtiden, samtidigt som intensiteten väntas öka. SMHI kan göra karteringar som visar var vattnet från kraftig nederbörd riskerar att samlas och orsaka problem med översvämningar och störningar för fastigheter och övrig infrastruktur. Karteringarna ger till …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Fortsatt fokus på datadriven innovation med hjälp av Hack for Sweden

En slutrapport om SMHIs regeringsuppdrag Hack for Sweden är nu inlämnad till regeringen. I rapporten beskrivs erfarenheter från årets hackathon. Målsättning med att nå flera deltagare har uppnåtts och många av dem som svarat på utvärderingsenkäten säger att de gärna återkommer till evenemanget. De …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Partiklar i luften synliga från satellit

Forskning

Under tisdagen den 17 oktober fick SMHI många frågor om den mörka morgonen och den bleka, men gulröda, solen. Förklaringen var tjocka moln och mycket partiklar i luften. Nu kan våra experter visa satellitbilder och en bakåtberäkning av hur luften skulle kunnat transportera stoftpartiklarna till …

Publicerad: Senast uppdaterad:

EU-projekt visar värdet av öppenhet inom forskning

HydrologiForskning

Efter fyra år med forskning och utveckling visar resultaten från ett EU-projekt att öppenhet är framgångsrikt. SMHI har koordinerat projektet som utvecklat både informationstjänster och ett virtuellt forskningslabb. Nu hittar både kunder och forskare praktisk användning av de öppna tjänsterna. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Stående vågor i badkaret Bråviken

Oceanografi

Ibland påverkar vädret vattnet i Östersjön på ett högst påtagligt sätt. Förra veckan var det ett lågtryck som passerade över Mellansverige och Östersjön som ledde till en så kallad stående våg i Bråviken. Vår oceanograf jämför fenomenet med vatten som pendlar mellan ändarna i ett vanligt badkar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMS och e-post vid risk för högt havsvattenstånd

SMHI kan erbjuda en skräddarsydd larmtjänst kopplat till prognos och observation för havsvattenstånd. Larmutskick görs via sms och e-post till dig som kund när de tröskelvärden du själv valt överskrids.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny tjänst ger samlad bild av vattentillgången i Sverige

Hydrologi

Med SMHIs nya tjänst får du en uppdaterad helhetsbild av Sveriges vattenbalans. Tjänsten ger svar på frågor som hur mycket har det regnat senaste tiden? Hur mycket vatten har avdunstat? Har det varit torrare eller blötare än normalt? Hur mycket vatten har fyllt på mark- eller grundvattenmagasinen, …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sverige värd för IPCC:s författarmöte om 1,5 graders global uppvärmning

Klimat

Den 23 oktober inleder FN:s klimatpanel, IPCC, det tredje författarmötet om specialrapporten om 1,5 graders global uppvärmning. IPCC förser beslutsfattare över hela världen med kunskapsunderlag om klimatet och hundratals forskare och experter medverkar i framtagningen av IPCC:s rapporter. Sverige …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny satellit kommer ge viktig information om luftmiljö

Den 13 oktober skickas en ny europeisk satellit upp i rymden. Satelliten heter Sentinel-5 Precursor och är den första satelliten inom Copernicusprogrammet som ska samla data om atmosfären. Satelliten har ett toppmodernt instrument som kan kartlägga gaser och partiklar som påverkar luften vi andas …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad