Nyhetsarkiv

Fortsatt fokus på datadriven innovation med hjälp av Hack for Sweden

En slutrapport om SMHIs regeringsuppdrag Hack for Sweden är nu inlämnad till regeringen. I rapporten beskrivs erfarenheter från årets hackathon. Målsättning med att nå flera deltagare har uppnåtts och många av dem som svarat på utvärderingsenkäten säger att de gärna återkommer till evenemanget. De …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Partiklar i luften synliga från satellit

Forskning

Under tisdagen den 17 oktober fick SMHI många frågor om den mörka morgonen och den bleka, men gulröda, solen. Förklaringen var tjocka moln och mycket partiklar i luften. Nu kan våra experter visa satellitbilder och en bakåtberäkning av hur luften skulle kunnat transportera stoftpartiklarna till …

Publicerad: Senast uppdaterad:

EU-projekt visar värdet av öppenhet inom forskning

HydrologiForskning

Efter fyra år med forskning och utveckling visar resultaten från ett EU-projekt att öppenhet är framgångsrikt. SMHI har koordinerat projektet som utvecklat både informationstjänster och ett virtuellt forskningslabb. Nu hittar både kunder och forskare praktisk användning av de öppna tjänsterna. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Stående vågor i badkaret Bråviken

Oceanografi

Ibland påverkar vädret vattnet i Östersjön på ett högst påtagligt sätt. Förra veckan var det ett lågtryck som passerade över Mellansverige och Östersjön som ledde till en så kallad stående våg i Bråviken. Vår oceanograf jämför fenomenet med vatten som pendlar mellan ändarna i ett vanligt badkar.

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMS och e-post vid risk för högt havsvattenstånd

SMHI kan erbjuda en skräddarsydd larmtjänst kopplat till prognos och observation för havsvattenstånd. Larmutskick görs via sms och e-post till dig som kund när de tröskelvärden du själv valt överskrids.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny tjänst ger samlad bild av vattentillgången i Sverige

Hydrologi

Med SMHIs nya tjänst får du en uppdaterad helhetsbild av Sveriges vattenbalans. Tjänsten ger svar på frågor som hur mycket har det regnat senaste tiden? Hur mycket vatten har avdunstat? Har det varit torrare eller blötare än normalt? Hur mycket vatten har fyllt på mark- eller grundvattenmagasinen, …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sverige värd för IPCC:s författarmöte om 1,5 graders global uppvärmning

Klimat

Den 23 oktober inleder FN:s klimatpanel, IPCC, det tredje författarmötet om specialrapporten om 1,5 graders global uppvärmning. IPCC förser beslutsfattare över hela världen med kunskapsunderlag om klimatet och hundratals forskare och experter medverkar i framtagningen av IPCC:s rapporter. Sverige …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny satellit kommer ge viktig information om luftmiljö

Den 13 oktober skickas en ny europeisk satellit upp i rymden. Satelliten heter Sentinel-5 Precursor och är den första satelliten inom Copernicusprogrammet som ska samla data om atmosfären. Satelliten har ett toppmodernt instrument som kan kartlägga gaser och partiklar som påverkar luften vi andas …

Publicerad: Senast uppdaterad:

September 2017 - Hög orkanaktivitet på Atlanten

Meteorologi

De två kategori 5-orkanerna Irma och Maria orsakade stora skador i Karibien. Mexiko drabbades både av stora regnmängder och jordbävningar. I västra Stilla havet medförde tropiska cykloner kraftig nederbörd på Filippinerna och i Japan. Globalt sett var det återigen en varm månad.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatutbildning startar i Moçambique

Klimat

Nu har SMHIs sjunde stora utbildningsprogram "Klimatförändring och klimatanpassning" startat i Moçambique. Trettio beslutsfattare från ett tjugotal myndigheter deltar.
– Vi fick en kanonbra uppstart, nu ser deltagarna fram emot att komma till SMHI i Norrköping i november, rapporterar Eleonor …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad