Nyhetsarkiv

Mars 2018 - Kallt i större delen av Europa

Meteorologi

Stora delar av Europa upplevde en kall marsmånad. Ett undantag var det sydöstra hörnet som låg i en zon med ovanligt varmt väder över stora delar av Nordafrika och södra Asien. Havsisen i Arktis kulminerade på en mycket låg nivå, medan havsisen kring Antarktis växte till rätt snabbt.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kunskapsuppbyggnad ger klimatinformation för Afrika

KlimatForskning

Sex vetenskapliga artiklar som ska tas med i FN:s klimatpanels specialrapport om 1,5 grads global uppvärmning. Det är resultatet av ett samarbete mellan forskare från i huvudsak Sverige och Afrika, med stöd av CORDEX nätverk. Samarbetet har stärkt det afrikanska forskningssamhället inom klimat, och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Vårens algblomning i Västerhavet nu över

OceanografiForskning

Under SMHIs senaste utsjöexpedition noterades vårblomning i Västerhavet, vilket också var synligt på satellitbilder. Nya satellitbilder kan visa att blomningen av framför allt kiselalger nu är över.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Mars 2018 - Kallt i nästan hela Sverige

MeteorologiKlimat

Kung Bore behöll sin kalla hand över Sverige i mars med låga temperaturer. Våren orkade knappt avancera norrut under månaden. Lagom till påskhelgen hade endast delar av södra Götaland fått meteorologisk vår. I Lapplandsfjällen var detta lokalt en av de allra kallaste marsmånader …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Isvintern 2018 - en ovanligt vanlig historia

Oceanografi

Den hittills största isutbredningen under vintern 2017-2018 uppmättes den 5 mars till 174 551 km2. Det gör årets isvinter till den mest omfattande på länge. Efter de två svåra isvintrarna 2010 och 2011 och den normala isvintern 2013, har de fyra senaste klassats som milda.

Publicerad: Senast uppdaterad:

WMO sammanfattar 2017: Extremt väder och hög påverkan

MeteorologiHydrologiOceanografiKlimatForskning

En aktiv orkansäsong på Nordatlanten, stora översvämningar i Indien under monsunen och fortsatt svår torka i östra Afrika bidrog till att 2017 blev det dyraste året sett till svåra väder- och klimathändelser. 

Publicerad: Senast uppdaterad:

Världsvattendag: Lösningen finns i naturen

Hydrologi

FN anordnar varje år Världsvattendagen den 22 mars för att belysa vikten av vatten och verka för en hållbar förvaltning av vattenresurser. Årets tema ”Naturbaserade vattentjänster” undersöker hur naturen kan användas för att lösa vattenrelaterade problem.

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ny version av SMHIs väderapp – mer nytta med enkelhet i fokus

Meteorologi

Nu finns en ny version av SMHIs väderapp för mobiler. ”Vår app är helt omarbetad. Med fokus på nytta och enkelhet har nyheter som förbättrade väderkartor och push-notiser för varningar inkluderats i appen”, berättar Josef Runbäck, produktansvarig på SMHI. För att ta del av nyheterna – uppgradera …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI och Stora Enso fördjupar samarbetet runt markbärighet

SMHI Timbr blir ett verktyg i Stora Ensos operativa produktion när SMHI och Stora Enso fördjupar samarbetet kring markbärighet. Stora Enso har sen en tid tillbaka testat SMHI Timbr och ser nu fram emot nästa steg. SMHI och Stora Enso går in i ett operativt samarbetsprojekt på 1,5 år som omfattar …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Sveriges vattenflöden har kartlagts – lättare se effekter av föroreningar och översvämningar

Hydrologi

Lantmäteriet och SMHI har tillsammans kartlagt svenska sjöar och vattendrag. Resultatet är förbättrad kartinformation som visar vilka vägar vattnet tar från källa till hav.

– Kartinformationen ger helt nya möjligheter att se var eventuella föroreningar sprids i vattendrag och att kunna utreda hur …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Ämnesområden

År

Månad