Nyhetsarkiv

Kunskap om grön infrastruktur i nordiska städer i ny rapport

KlimatForskning

Grönområden, parkmiljöer och växtlighet kan bidra till att skapa hälsosamma och långsiktigt hållbara städer. SMHI har tillsammans med Stockholms stad tagit fram ett kunskapsunderlag om grön infrastruktur. Rapporten samlar kunskap och erfarenhet av att använda grön infrastruktur vid klimatanpassning …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kallt och stänk från vatten, då finns risk för nedisning

Oceanografi

Vakthavande oceanograf vid SMHI övervakar inte bara vattenståndet till havs utan följer också vind- och temperaturförhållandena. När temperaturen sjunker och vinden över havet tilltar, kan det bli risk för måttlig eller svår nedisning av fartyg. Nedisning kan leda till att fartyg blir instabila, …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Alfrida och Jan - januari 2019

Vågor under stormen Alfrida

Väderåret 2019 inleddes med två namngivna stormar redan under de första veckorna. Den första stormen gavs namnet Alfrida och passerade den 1-2 januari. Den drabbade Svealand och Gotland värst. Totalt blev cirka 100 000 hushåll strömlösa och inte minst i östra Svealand var det en ovanligt omfattande …

Publicerad: Senast uppdaterad:

2018 det fjärde varmaste året som uppmätts, enligt Copernicus klimattjänst

KlimatForskning

De senaste fyra åren har varit de varmaste i världen samtidigt som koldioxidhalten i atmosfären fortsätter att stiga. Detta enligt en summering som det europeiska jordobservationsprogrammet Copernicus klimattjänst gjort för 2018.

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2018 - Rekordvarmt i Australien

Meteorologi

December blev rekordvarm i Australien. I norra Queensland medförde tropiska cyklonen Owen rekordstor dygnsnederbörd för månaden. Vid årets slut var havsisens utbredning i Antarktis den lägsta som observerats och i Arktis den tredje lägsta. Europa, Nordamerika och östra Arktis fick en i allmänhet …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Kulturspannmål säkrar produktionen i framtida ändrat klimat

Sommaren 2018 fick Sveriges lantbrukare känna på konsekvenserna av ett varmare och torrare klimat. Att odla spannmålssorter som tål förändringar i klimatet är därför ett sätt att säkra en fortsatt försörjning av spannmål. Alternativa spannmål, så kallade kulturspannmål, beskrivs som ett nytt …

Publicerad: Senast uppdaterad:

December 2018 - Mild julmånad men i norr växte snötäcket

MeteorologiKlimat

Efter den i allmänhet mycket snöfattiga novembermånaden växte snötäcket i omfattning under december med början i norr. I Götaland och delar av Svealand var det dock inte något stabilt snötäcke. Trots några kallare perioder i mitten av månaden och kring jultid blev månaden mildare än normalt i hela …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Året 2018 - Varmt, soligt och torrt år

Meteorologi

År 2018 blev ett mycket varmt, torrt, ovanligt soligt och på flera sätt händelserikt väderår. Varma år har dominerat från 1988 och framåt och 2018 var inget undantag från regeln. Främst lär 2018 bli hågkommet för den extremt varma och soliga maj- och julimånaden. Sommarens besvärliga torka och …

Publicerad: Senast uppdaterad:

SMHI på uppdrag i Etiopien

Hydrologi

SMHI är verksamt både i Sverige och utomlands. I ett projekt finansierat av Sida samarbetar vi med våra etiopiska motsvarigheter för att bland annat göra Etiopien bättre rustat mot torka och översvämning. Nyligen var några av våra hydrologer på plats i Etiopien för att ta reda på mer om …

Publicerad: Senast uppdaterad:

Klimatperspektiv in i svensk havsplanering

OceanografiKlimatForskning

Hur klimatet påverkar havet är en viktig del i en hållbar havsplanering. Nu ska de senaste beräkningarna för hur ett förändrat klimat kan komma att påverka Östersjön och Västerhavet in i den pågående svenska havsplaneringen.

Publicerad: Senast uppdaterad:
Ämnesområden
År
Månad