Väderradar i Östersund moderniserad – intrimning pågår

Data från den moderniserade väderradaranläggningen utanför Östersund används nu i SMHIs tjänster och produkter. Systemet kommer att trimmas in under den närmaste tiden.

Intrimningen innebär, bland annat, att vi testar olika inställningar för att minska förekomsten av markklotter. För utvärdering av inställningarna krävs lite olika vädersituationer, varför intrimning kan ta förhållandevis lång tid.

Vissa brister kan under intrimningsperioden visa sig i produkterna. Exempelvis kan resultatet se ut enlig bild nedan där ekon (nederbörd) ser ut att saknas på längre avstånd från radaranläggningen jämfört mot vad som detekteras från omgivande radaranläggningar. 

Radarbild Östersund Hudiksvall 23 sep 2016
Bilden innehåller data från väderradaranläggningarna Östersund och Hudiksvall (2016-09-23 09:45 UTC).

Högre upplösning

De moderniserade radaranläggningen i Ängelholm, Vara och Östersund har nu högre upplösning än tidigare. Nederbördsområden kan därför upplevas som mindre homogena, alltså se grynigare ut jämfört med övriga radaranläggningar. Med högre upplösning är det möjligt att se mer detaljer i nederbördsområden och att uppskatta nederbördsmängd på ett bättre sätt.

Den moderniserade radaranläggningen står på samma plats som den tidigare anläggningen och riskerar precis som tidigare att detektera omkringliggande höjder. Detta kan ge upphov till så kallat markklotter i radarprodukten.  Markklotter är fasta ekon från terrängen.