Väderradar i Ängelholm moderinserad – intrimning pågår

Data från den moderniserade väderradaranläggningen utanför Ängelholm används nu i SMHIs tjänster och produkter. Systemet kommer att trimmas in under den närmsta tiden.

Vissa brister kan under intrimningsperioden visa sig i produkterna. Exempelvis kan resultatet se ut som på bilden nedan där ekon (nederbörd) ser ut att saknas på längre avstånd från radaranläggningen jämfört med vad som detekteras från omgivande radaranläggningar. 
 

Radarbild - exempel
Bild från 2015-11-28 10:40 UTC Förstora Bild

Högre upplösning

Den moderniserade radaranläggningen i Ängelholm har nu högre upplösning än tidigare. Nederbördsområden kan därför upplevas som mindre homogena, alltså se grynigare ut jämfört med övriga radaranläggningar. Med högre upplösning är det möjligt att se mer detaljer i nederbördsområden och att uppskatta nederbördsmängd på ett bättre sätt.

Den moderniserade radaranläggningen står på samma plats som den tidigare anläggningen. Radaranläggningen detekterar därför vågrörelser på havsytan i och utanför Skälderviken. Detta så kallade sjöklotter framträder tydligare än tidigare, och kan felaktigt tolkas som nederbörd i radarbilden. Fenomenet kan bero på att anläggningen har en känsligare mottagare som därmed försvårar bortfiltrering av felaktiga radarekon.

I motsvarande grad kan även markklotter från nordvästra Skåne och Själland upplevas som kraftigare i vissa vädersituationer. Markklotter är fasta ekon från terrängen.