Sökes: observationer och engagemang för Östersjön

Under sommaren rustar SMHI ca 50 personer med både kunskap och instrument, för att de ska kunna skicka in observationer kring siktdjup, vattentemperatur, istjocklek, förekomsten av alger och vattenståndet i Östersjön.

Inom EU-projektet BalticSeaNow görs en satsning där frivilliga observatörer kan rapportera in sina iakttagelser av Östersjön. Det som observeras är siktdjup, vattentemperatur, istjocklek, förekomsten av alger och vattenståndet i Östersjön.

Till projektet väljs ca 50 personer ut som får instrument och utbildning för att göra mätningar enligt specifika kriterier.

– Rapporteringen kommer att ske med ojämna mellanrum, när det passar individen. Vi kommer inte att förvänta oss samma kvalitetssäkring som andra data SMHI samlar in, men vi kommer att ha nytta av deras insats ändå, säger oceanografen och projektledaren Amund Lindberg, och fortsätter:

– Nu på sommaren kan exempelvis bilder och information om algblomning ge oss på SMHI ett extra stöd att se hur algerna sprider sig. På vintern hjälper det oss att få in extra information om istjocklek.

Rapportera själv och följ andras iakttagelser

Rapporteringen kommer att ske via SMHIs vädersajt Folkets Väder, antingen direkt på sajten eller via en iPhone-app eller sitt facebookkonto.

– Alla är välkommna att rapportera sina väderiakttagelser på Folkets Väder. Där kan man även se vad andra säger om havet och vädret för den plats man intresserar sig, förklarar Amund och specificerar att man inom denna satsning söker ca 50 personer som gör noggrannare mätningar i Östersjön.

Finland, Lettland och Estland ingår också i BalticSeaNow och engagerar frivilliga observatörer på samma sätt. Syftet med projektet är att skapa engagemang och medvetenhet om Östersjöns miljö.

Vill du bli vattenobservatör för Östersjön? Fyll i en ansökan på www.balticseanow.info/sv.

För mer information, kontakta

Amund Lindberg, 011-495 81 73, amund.lindberg@smhi.se.