Oväder gav översvämningar i Västsverige och snökaos i norr

Ett oväder har orsakat stora problem framför allt i västra Götaland och i östra Norrland. I västra Götaland har blåst och kraftigt regn orsakat översvämningar. I norr är det ymnigt snöfall i samband med kraftig vind som orsakat trafikstörningar och strömavbrott.

Det började med orkan över Skottland

Det intensiva lågtryck som drog in över Sverige fredagen den 9 december låg ett dygn tidigare nära Skottland. Där förekom mycket kraftiga vindar och omkring 150 000 skotska hushåll blev strömlösa.

Allra mest blåste det i de skotska högländerna. Den extremt vindexponerade stationen Cairngorm (1237 meter över havet) rapporterade under torsdagen en medelvind på 52 m/s, det vill säga drygt dubbel stormstyrka. Byvindarna var uppe i hela 74 m/s. Det brittiska rekordet är 77 m/s från år 1986.

Endast en station i Sverige har överträffat sådana byvindar. Det är Tarfala, där man den 20 december 1992 noterade 81 m/s och den 3 januari 2002 79 m/s.

Väderläget klockan 19 den 8 december 2011.
SMHIs analys av väderläget klockan 19 den 8 december 2011. Förstora Bild

Ovädret drar in över Sverige

Fredagen den 9 december drog lågtrycket in över Skandinavien.

Framför lågtrycket blåste det upp sydlig-sydostlig storm vid västkusten. Som mest blåste sydost 27 m/s vid Väderöarna.

Lågtrycket rörde sig vidare österut med sina centrala delar över Svealand.

Norr om lågtrycket berördes stora delar av Norrland av ymnigt snöfall i kombination med frisk-hård ostlig vind.

Söder om lågtrycket utbredde sig kraftiga västlvindar över Götaland tillsammans med kraftiga byar av regn, eller på höglandet snö.

Måseskär rapporterade väst 28 m/s klockan 15 på fredagen. Vid kusten förekom orkanbyar och inne över land stormbyar, som mest upp till 29 m/s i Torup i Halland.

Väderläget klockan 19 den 9 december 2011.
SMHIs analys av väderläget klockan 19 den 9 december 2011. Förstora Bild

Översvämningarna i Västsverige

Mollsjönäs, ett par mil nordost om Göteborg, hade fram till morgonen den 10 december fått 52 mm på 48 timmar. Fotskäl, cirka 4 mil sydost om Göteborg, hade under samma tid fått 45 mm.

Den kraftiga västvinden tryckte upp havsvatten mot västkusten och klockan 04 natten till den 10 var vattenståndet i Göteborg 146 centimeter över medelvattenstånd.

De stora regnmängderna och det mycket höga havsvattenståndet var samverkande faktorer till de omfattande översvämningarna i Västsverige.

Snöovädret i norr

Ihållande snöfall i kombination med kraftig vind orsakade stora störningar i trafiken och elförsörjningen i norra Sverige.

De allra största snömängderna föll över Ångermanland. Där rapporterade Hattsjöbäcken en snödjupsökning från 10 cm den 9 till 65 cm den 10, Bredbyn en ökning från 2 cm till 43 cm, Nordanbäck en ökning från från 16 cm till 55 cm och Södersel en ökning från 10 cm till 45 cm.

Efter en mycket sen start på snösäsongen i hela landet, så har efter snöfallet den 9-10 december stora delar av Norrland mer snö än vid motsvarande tid förra året.