Maj 2013 – en av de fem varmaste på över 100 år i Norrland

Maj 2013 ger medeltemperaturer över det normala i hela landet. Redan nu kan SMHI konstatera att Norrland får en av de fem varmaste majmånaderna på över 100 år. Många platser kommer få en av sina fem varmaste majmånader sedan mätstart. Även på andra håll i landet kan månaden bli en av de fem varmaste som uppmätts.

Maj har varit mycket varm i hela landet. För ett par stationer med mer än 100-åriga mätserier kommer maj 2013 bli den varmaste som överhuvudtaget observerats.

– I Norrland kan vi redan nu konstatera att maj 2013 blir en av fem de varmaste på över 100 år, berättar Misha Lundgren, klimatolog. Av de stationer i Norrland som har mer än 100 års mätdata är det bara Gävle (Gästrikland) och Bjuröklubb (Västerbotten) där maj 2013 inte blir en av de fem varmaste.

– I Uppsala (Svealand) kommer årets maj bli den varmaste majmånaden sedan 1833 och åtminstone den tredje varmaste totalt sett. Allt hänger dock på hur varmt det avslutande dygnet blir.

Just nu är årets majmånad i Uppsala den tredje varmaste som uppmätts. Så här långt har medeltemperaturen för maj legat på 13,8°. En liten chans finns även att man når andraplatsen som just nu innehas av maj 1801. Då var det 13,9°.

De minsta överskotten i medeltemperatur för maj återfinns i delar av Götaland, där avvikelserna hittills ”bara” varit 1-2 grader.
 

Följande stationer har slagit sina gamla rekord:

I Hemavan/Tärnaby (Lappland) påbörjades mätningarna 1901. Här har medeltemperaturen för den 1-30 maj legat på +8,1°. Rekordet är från 2002 då det var +7,6°.

I Särna i norra Dalarna (Svealand), med mätningar sedan 1892, har medeltemperaturen så här långt i maj varit +10,4°. Det gamla rekordvärdet var från 1947 och låg på +10,0°.

I Östersund/Frösön (Jämtland) har det hittills varit +10,5°, att jämföra med rekordet på +10,4° från 1937. Mätningarna startade där 1860.

Storliens (Jämtland) medel är just nu +8,3° medan det gamla rekordvärdet från 2002 var 8,2°. Medeltemperaturer för maj månad finns från år 1900 och framåt.

Följande stationer kommer sannolikt slå eller tangera sina gamla rekord idag:

Haparandas (Norrbotten) medeltemperatur till och med den 30 maj är 9,9°. Det gamla rekordet är från 2010 då det var +10,2° där. Mätdata finns från 1860 och framåt.

I Junsele (Ångermanland), där mätningarna startade 1909, har man så här långt haft 11,0°. Rekordet från 1984 ligger på 11,1°

I Umeå (Västerbotten) där temperaturdata finns från 1860 och framåt är det nu gällande rekord från 1984 och lyder på +10,6°. Mätningarna för årets majmånad är något osäkra, men bedömningen just nu är att det kommer att bli nytt rekord. Säkra siffror kommer dock först omkring midsommar.

För dessa stationer kommer de gamla rekorden att stå sig:

För Stockholms (Svealand) del har det så här långt varit 13,1°. Därmed blir årets maj den tredje eller fjärde varmaste som uppmätts. Bara maj 1993, 1992 och 1798 har hittills varit varmare. Temperaturmätningar vid Observatoriekullen i Stockholm har pågått sedan 1756.

Sveg (Härjedalen) har så här långt haft 10,7° vilket just nu ger en delad tredjeplats. Sannolikt blir årets maj där den näst varmaste efter maj 1889 då det var 11,5° där. Stationsserien sträcker sig från 1875.

Gunnarn/Stensele (Lappland) har så här långt ett medelvärde på +10,1°, vilket innebär att man får den näst varmaste majmånaden där efter den rekordvarma maj 1984 då det var +10,6° där. Mätningarna påbörjades 1860.

För Holmön/Holmögadds del (Västerbotten), där mätningar finns från 1855, har maj 2013 hittills bjudit på 7,7°. Där kommer bara maj 1865, 1984 och 2009 att slå årets. För samtliga dessa tre nämnda år var medeltemperaturen då 8,1°.

För Kiruna (Lappland) blir maj 2013 den näst varmaste som uppmätts. Bara maj 1963 har varit varmare. Mätningarna påbörjades där 1901.

Gäddede i Jämtland kommer att få sin tredje eller fjärde varmaste majmånad sedan man började mätningarna där 1905. Rekordet är från 2002 då det var 9,3°.

Katterjåkk/Riksgränsens (Lappland) kommer att få sin näst varmaste majmånad efter 1963 då det var 5,7° där. Mätserien där startade 1905.

Även i lappländska Karesuando (startår 1879) lär årets maj bli den näst varmaste efter 1963 då det var +8,6° där.

För Kvikkjokk-Årrenjarkas (Lappland) del blir maj 2013 den tredje eller fjärde varmaste beroende på hur varm fredagen blir. Precis som för exempelvis Kiruna, Katterjåkk och Karesuando är det maj 1963 som innehar rekordet. Här började mätningarna 1889.

Jokkmokk (Lappland) kommer att få sin tredje eller fjärde varmaste maj sedan 1860. Även där är rekordet från 1963 då det var 10,4° där.

I Piteå (Norrbotten) där man mätt sen 1860 kommer månaden sannolikt att bli den tredje, fjärde eller femte varmaste som observerats där. Rekordet är från 1984 då det var 11,0° där.

Härnösands (Ångermanland) värde för maj hittills är 10,0° och beroende på fredagsdygnet kan man eventuellt få dela andraplatsen med maj 1990 och 2009. Rekordet är från 1992 då det var 10,6° där. Mätningar har pågått där sedan 1860. En kuriositet är att samtliga sju varmaste majmånader i Härnösand infallit under åren 1984-2009.

I Forse i Ångermanland påbörjades mätningarna 1901 och där kommer maj 2013 att hamna på en fjärdeplats. Rekordvärdet är från 1937 då det var 11,3° där.

I Delsbo/Bjuråker i Hälsingland där mätningarna inleddes 1878 har det så här långt varit 11,1° vilket kommer att ge en tredjeplats. Varmast var det 1992 då det var 12,1° där.

Lokalt en av de fem varmaste i Götaland

För några stationer i Götaland med långa mätserier kommer maj 2013 att hamna på topp 5. Där har man haft det relativt sett kyligaste vädret i maj. Trots det kommer alltså ett par stationer där att få en av de varmaste majmånaderna.

I Lund finns mätdata från 1860 och framåt. Där är det bara maj 1993, 1992, 1947 och 1889 som varit varmare Om fredagen blir tillräckligt varm kan månaden komma att få dela tredjeplatsen med maj 1889 och 1947 då det var 13,6° där.

I Kristianstad har mätningar pågått sedan 1878 och maj 2013 får förmodligen dela tredjeplatsen med maj 1937 och 2009. Så här långt har man haft 12,5° där vilket kan jämföras med rekordvärdet från 1921 då det var 12,8°. Värt att notera är att sju år på 2000-talet varit bland de 16 varmaste i Kristianstad.

Maj 2013 kan för Visbys del (Gotland), beroende på hur varmt det blir idag, placera sig på 2-5 plats. Där har mätningar pågått sen 1860.

På Hoburg på Gotland där man mätt sedan 1879 kommer årets majmånad sannolikt att få dela tredjeplatsen med år 1992, 2000 och 2008. De sex varmaste majmånaderna där har alla inträffat efter 1992. Rekordvärdet är från 1993 då det var 12,7° där. Så här långt i maj har det varit 10,9° där.

I Ulricehamn (Västergötland) där man mätt sen 1901 kommer det att bli den fjärde varmaste maj efter rekordåren 1947, 1993 och 1992.