Is till havs

SMHI har tagit fram en ny havsisprodukt som ger en överblicksbild av aktuellt isläge i havsområdena kring Sverige. Meningen är att man genom att bläddra bakåt i tiden ska få en bild av utvecklingen av isens utbredning och se dynamiken i istäcket.

Det är lätt att tro att när isen väl har lagt sig ligger den till våren, men så är det alltså inte. Isen till havs är i ständig rörelse och driver med vindar och strömmar.

Bilden består av modellfält från den oceanografiska modellen HIROMB och avser isutbredningen klockan 00:00 UTC aktuellt datum.
HIROMB använd bl.a. av Istjänsten på SMHI som stöd för isläggningsprognoser. Modellen beskriver en rad oceanografiska parametrar, bland annat vattenståndsvariationer, strömmar, temperatur och isutbredning.

Eftersom bilden visar ett modellerat isfält med relativt grov upplösning är bilden inte särskilt detaljerad. Det är inte heller meningen, utan det vi vill visa med denna produkt är just en förenklad överblick där de storskaliga rörelserna blir tydliga. Tanken är även att man så småningom ska kunna jämföra utvecklingen mellan olika år. Vi tror att en sådan produkt är intressant för en allt mer klimatintresserad allmänhet.