Hjälp oss testa och utveckla SMHIs nya väderapp!

En ny version av SMHIs väderapp är på väg. Nu har du möjlighet att testa nyheter i appen, som detaljerade väderkartor. Dina synpunkter är viktiga för oss i den fortsatta utvecklingen. Tag chansen och bidra med dina åsikter!

–SMHIs väderapp är ett viktigt verktyg för att vi ska nå ut med viktig information som varningar och prognoser till allmänheten, på ett enkelt sätt. Nu ber vi användarna testa den nya versionen av appen innan den ska lanseras. Testarnas upplevelse blir en viktig del i det fortsatta utvecklingsarbetet, säger Josef Runbäck produktansvarig vid SMHI.

Nyttiga nyheter

I nya versionen av SMHIs väderapp finns till exempel push-notiser för varningar och”känns som”-temperatur, alltså hur temperatur och vind känns i kombination. I appen finns också widgets och nya zoombara väderkartor som visar:

  • Nederbörd från radar, nu även med prognos
  • Detaljerade radarbilder där du kan följa lokala regnskurar och åska. Radarbilderna uppdateras var femte minut.
  • Detaljerad vindprognos för hela Norden

Enkelhet

Den officiella lanseringen av nya versionen av appen, som kommer att finnas för både Android och IOS, är planerad under våren 2018.

–Enkelheten har varit uppskattad i den tidigare versionen. Det har vi värdesatt och haft som grund i utvecklingsarbetet när vi jobbat med den nya versionen av appen, säger Josef Runbäck.

Var med i testpatrullen!

Synpunkter som samlas in under testperioden blir viktiga i det fortsatta förbättringsarbetet. Så här enkelt kommer du med i testpatrullen och blir en del i utvecklingen av appen;

Skicka in dina synpunkter, förslag och idéer via en kort enkät som du finner i appen under ”Mer” eller till;

När du installerar den nya versionen av appen kommer din befintliga SMHI-väderapp att raderas. Vill du få tillbaka din befintliga SMHI-väderapp finns den att ladda ner igen på Google Play respektive App Store.

Personuppgiftshantering på SMHI

Om du väljer att vara med och testa den nya appen kommer SMHI att behandla de personuppgifter som du lämnar i samband med anmälan. Ändamålet för behandlingen är att utveckla en ny app, att inhämta användarsynpunkter, att kontakta användare för förtydliganden eller ytterligare synpunkter.

SMHI är personuppgiftsansvarig. All hantering av personuppgifter sker i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning på området (personuppgiftslagen för tiden fram till den 25 maj därefter i enlighet med den nya dataskyddsförordningen).

Vi sparar bara personuppgifter så länge som det är nödvändigt, därefter raderas de i den mån sådan radering inte strider mot annan lagstiftning. Om uppgifter är ofullständiga, felaktiga eller irrelevanta ber vi dig kontakta oss.