Håll koll på snödjupet

Nu lanserar SMHI en ny karttjänst med snödjupsobservationer på www.smhi.se. Den nya versionen uppdateras dagligen samt visar snödjupet för hela säsongen.

SMHI har tagit fram en ny snökarta som ger ännu bättre information om snötäcket i Sverige.

– Vi vet att tidigare års snökarta med färgade fält var mycket uppskattad, vilket vi är glada för. Men den kartan kunde bara uppdateras veckovis. Därför ser vi nu fram emot att kunna erbjuda daglig uppdatering av aktuellt snödjup, berättar Erik Engström, klimatolog SMHI.

Den nya versionen avsnökartan på www.smhi.se visar med hjälp av en färgskala observerat snödjup för SMHIs mätstationer i landet för valfritt datum. Dessutom kan man se snödjupet för hela säsongen för varje enskild station.

– Vill man veta hur snödjupet har förändrats under säsongen kan man klicka på en valfri station. Vid sidan om kartan syns då informationen i ett diagram, förklarar Erik.

I kartan visas varje station som en färgad punkt, där färgen beror på snödjupet för den aktuella platsen. I inledningsskedet kommer omkring 200 stationer att visas i snökartan, men fler stationer kommer efterhand att läggas till.