Extremt höga flöden i Nissan

SMHI har nu utfärdat en klass 3-varning för höga flöden i Nissan. Flödena är redan nu extremt höga och väntas stiga ytterligare.

Just nu är vattenflödena höga i de nedre delarna av Nissan och fler mindre vattendrag i Halland, Västergötland och Småland. SMHI har nu gått ut med en klass 3-varning för nedre Nissan. Mer regn väntas och vattenflödena beräknas stiga de närmaste dagarna.

Mycket regn orsakar höga flöden

Stora nederbördsmängder har fallit i området. Vid SMHI:s mätstationer i Torup och Skeppshult har det fallit 130-140 mm regn de senaste 2 dygnen. Det är mer än vad som normalt brukar falla under hela augusti.

Nederbörden har fallit mycket ojämnt, vilket gör att olika områden har drabbats olika mycket av översvämningar.

Extremt höga flöden

I Nissaström i nedre Nissan rinner nu ca 250 m3/s, vilket är ungefär lika mycket som vid översvämningarna i februari 2002. Historiskt har det även varit extrema flöden under vårfloden 1951 och i november 1923.

En klass 3-varning innebär ett extremt högt flöde med återkomsttid på 50 år eller mer. Återkomsttid är ett statistiskt begrepp och ett flöde med återkomsttid 50 år inträffar i snitt en gång under en 50-årsperiod.

Flödena är höga även i andra vattendrag i området, bland annat i Suseån.

SMHI håller sig uppdaterade på det hydrologiska läget och ger ut nya varningar vid behov. Uppdaterad information finns på varningssidan.

Den hydrologiska varningstjänsten på SMHI
Den hydrologiska varningstjänsten arbetar bland annat med att ge ut varningar, samla in lokal information och stötta länsstyrelse och räddningstjänst i Halland. Foto Åsa Johnsen