Extremt farlig orkan mot Filippinerna

Orkanaktiviteten i västra Stilla havet fortsätter att vara hög. Den senaste i raden av tropiska orkaner är Haiyan som är på väg mot Filippinerna som en extremt farlig kategori 5 - orkan.

Den extremt kraftfulla tropiska orkanen, Haian, rör sig snabbt mot mellersta Filippinerna dit den väntas börja dra in sent ikväll. Orkanen klassas just nu som en kategori 5 på den femgradiga Saffir-Simpsonskalan. Den maximala medelvinden (avser 1 minut) har analyserats till 77 m/s med byvindar på som mest 92 m/s. Haiyan förväntas endast försvagas marginellt men kommer trots det att träffa Filippinerna som en kategori 4 eller kategori 5 – orkan.

Både de atmosfäriska och oceanografiska förhållandena är idealiska för att orkanen ska dra in över land som den allra kraftigaste kategorin 5. Det som möjligen kan hindra detta är en process som kallas ”Eyewall Replacement Cycle” vilket innebär att orkanen byter ut sin ögonvägg och som då ger en tillfällig försvagning.

Efter att Haiyan passerat Filippinerna väntas den fortsätta vidare västerut under långsam försvagning mot Vietnam dit den väntas på söndag. Exakt var den då landar är för tidigt att säga nu.

Prognoserad bana för Haiyan.
Prognoserad bana för orkanen Haiyan. Vindangivelse i knop. Tex är 145 knop = 74,7 m/s. Källa: Joint Typhoon Warning Center. Förstora Bild

Stormflod, ymnigt regn och orkanvindar

Förutom en medelvind på som mest runt 70 m/s i orkanens ögonvägg väntas ymnigt regn med bortåt 400 mm under orkanens passage över Filippinerna vilket kommer att ge upphov till livshotande översvämningar och jordskred.

Dessutom för orkanen med sig en flera meter hög stormflod. Stormfloden bestäms av flera olika faktorer såsom exempelvis kusttopografin, orkanens storlek till ytan, den maximala vinden, minimitrycket i orkanens öga, hur fort orkanen rör sig etc.

Till exempel så producerade atlantorkanen Katrina en stormflod på drygt 8 m. Den högsta stormflod man känner till är 13 m och inträffade 1899 i norra Australien i samband med den intensiva tropiska orkanen Mahina.