Är en stor vårflod att vänta?

I stora delar av landet ligger i år mer snö än normalt, men det är ännu för tidigt att säga om detta kommer att leda till en kraftig vårflod. Hur vädret blir under våren är avgörande för hur höga vårflödena blir.

I norra och östra Götaland, norra Svealand och södra Norrlands kustområde är snötäcket på sina håll mer än det dubbla av vad som är normalt för årstiden.

En karta över Sverige som visar snöns vatteninnehåll i procent 2018-03-19
Kartan visar snöns vatteninnehåll i procent av normalt den 20 mars 2018. Förstora Bild

– Ett stort snötäcke är en förutsättning för en större vårflod, men hur kraftig vårfloden blir beror även på hur snabbt avsmältningen sker och ifall det kommer regn i samband med snösmältningen säger Elinor Andersson, hydrolog på SMHI.

Nuläget 2018-03-19

I större delen av landet är temperaturen under nollan, men plusgrader väntas i Götaland och Svealand under kommande dagar. Något större snösmältning väntas dock inte. 

Vårflodens tre komponenter

En stor vårflod med mycket höga flöden orsakas ofta av tre samverkande faktorer:

  • Mycket snö. Att se till snöns vatteninnehåll är viktigare än snötäckets tjocklek.
  • Hög dygnsmedeltemperatur. Varma dagar och kalla nätter gör att snön tinar och återfryser utan mycket avsmältning. Det krävs höga temperaturer under hela dygnet för en kraftig avsmältning.
  • Riklig nederbörd. Regn i kombination med höga dygnmedeltemperaturer påskyndar avsmältningsprocessen.

Läget kan förändras

SMHIs hydrologiska prognos- och varningstjänst är uppdaterad på det hydrologiska läget och utfärdar varningar. Följ läget på varningssidan.