Äntligen stigande vattennivåer i Småländska sjöar

Vattennivåerna i många sjöar i landets södra del är låga och har varit det under flera månader. Mest extrem är situationen i Småland. Nu har dock vattennivån på de flesta håll långsamt börjat stiga.

I södra Sverige har vattennivåer och vattenflöden varit ovanligt låga under flera månader. Mest extrem är situationen i Småländska sjöar. Där har nederbörden varit lägre än normalt under stora delar av 2013. Vattennivån i många sjöar var normal i våras och har sedan dess bara sjunkit.

De sjöar som har särskilt låg vattennivå är sjöar som reagerar långsamt och har relativt litet tillrinningsområde i förhållande till sin storlek. Ett exempel är sjön Möckeln, där vattennivån har sjunkit sedan mitten av januari och som mest varit 75 cm under den normala. SMHI har mätt vattennivån sedan 1922 och bara ett år tidigare, 1934, har vattennivån varit så här låg.

Jämförelse av vattennivåerna i Möckeln 1934 och 2013.
Jämförelse av vattennivåerna i Möckeln 1934 och 2013. Förstora Bild

Stigande nivåer

Sedan mitten av oktober har det fallit en del regn i området. Mycket av de första regnen som föll blötte upp den torra marken och bidrog inte med så mycket vatten till sjöar och vattendrag. Men nu har vattennivåerna börjat stiga långsamt. I Möckeln har vattennivån ökat 5 cm från när den var som lägst. Den närmaste tiden väntas en del regn och fortsatt stigande vattennivåer. Den troligaste utvecklingen på längre sikt är att vattennivåerna fortsätter att stiga långsamt och att det dröjer flera månader innan de åter blir normala.

Vattennivåer i några sjöar i oktober 2013
Sjö Antal cm under medelnivån Årets nivå är den lägsta sedan
Möckeln 75 1934
Vänern 40 2003
Vättern 16 2010
Mälaren 20 2002
Hjälmaren 27 1992

De stora sjöarna

Låg vattennivå i Vänern oktober 2013
Låg vattennivå i Vänern Foto Anders Wiksten Förstora Bild

Även i de stora sjöarna Vänern, Vättern, Hjälmaren och Mälaren har vattennivån varit låg, men inte alls så extrem som i södra Småland. Hjälmaren har haft den lägsta nivån sedan 1992, 27 cm under medelnivån. Vattennivån i Vänern har varit 40 cm under medelvärdet, men nästan 70 cm högre än det lägsta uppmätta vattenståndet efter det att sjön började reglerades 1937. Den låga vattennivån har dock ställt till en del problem för sjöfarten.

Även i de stora sjöarna har vattennivån nu sakta börjat stiga.