Tångesund - mobil kustboj

Översättning av parametrar

Time UTC: tid vid nollmeridianen
Wtemp °C: havstemperatur
Salinity PSU: salthalt

Cphl µg/l: klorofyllhalt
Oxyg ml/l: syremättnaden i havet
Turb NTU: grumligheten

Wind dir: vindriktning
Wind spd: vindhastighet
Atemp °C: lufttemperatur

Apres: lufttryck
Current spd: strömhastighet
Current dir: strömriktning

Time UTC: tid vid nollmeridianen
Wtemp °C: havstemperatur
Salinity PSU: salthalt

Cphl µg/l: klorofyllhalt
Oxyg ml/l: syremättnaden i havet
Turb NTU: grumligheten

Wind dir: vindriktning
Wind spd: vindhastighet
Atemp °C: lufttemperatur

Apres: lufttryck
Current spd: strömhastighet
Current dir: strömriktning

Intensivstudie vid musselodling

En intensivstudie vid en musselodling vid Tångesund är planerad till hösten 2016. Här kommer kopplingen mellan skiktning av vattenmassan, strömmar, förekomst av skadliga alger och förekomst av alggifter i musslor att undersökas.

En kustboj kommer placeras invid musselodlingen med sensorer för temperatur, salt och syre på fem olika djup. Vid ytan kommer det även finnas en sensor för klorofyll och turbiditet.

Jerico Next

Fakta om projektet Jerico Next

JERICO-NEXT är ett projekt finansierat av EUs forskningsprogram Horisont 2020. Projektet startade 1 september 2015 och pågår i fyra år.

I projektet ingår 33 olika institut och projektet leds av IFREMER i Frankrike.

SMHI kommer att ha ett nära samarbete med bland annat Finlands miljöcentral (SYKE), Havsforskningsinstituttet i Norge och Norsk Institutt för Vannforskning (NIVA) samt med Woods Hole Oceanografic Institution i USA.

Ett automatiskt växtplanktonanalysinstrument "Imaging Flow Cytometer" kommer lånas av Woods Hole Oceanographic Institusion och ska användas för räkning och identifiering av växtplankton med fokus på skadliga alger. De kan beskrivas som en sorts automatiska undervattensmikroskop.

Intensivstudie vid musselodling

En intensivstudie vid en musselodling vid Tångesund är planerad till hösten 2016. Här kommer kopplingen mellan skiktning av vattenmassan, strömmar, förekomst av skadliga alger och förekomst av alggifter i musslor att undersökas.

En kustboj kommer placeras invid musselodlingen med sensorer för temperatur, salt och syre på fem olika djup. Vid ytan kommer det även finnas en sensor för klorofyll och turbiditet.

Jerico Next

Fakta om projektet Jerico Next

JERICO-NEXT är ett projekt finansierat av EUs forskningsprogram Horisont 2020. Projektet startade 1 september 2015 och pågår i fyra år.

I projektet ingår 33 olika institut och projektet leds av IFREMER i Frankrike.

SMHI kommer att ha ett nära samarbete med bland annat Finlands miljöcentral (SYKE), Havsforskningsinstituttet i Norge och Norsk Institutt för Vannforskning (NIVA) samt med Woods Hole Oceanografic Institution i USA.

Ett automatiskt växtplanktonanalysinstrument "Imaging Flow Cytometer" kommer lånas av Woods Hole Oceanographic Institusion och ska användas för räkning och identifiering av växtplankton med fokus på skadliga alger. De kan beskrivas som en sorts automatiska undervattensmikroskop.

Kustobservationsstationer