Stigande hav

Det är många processer som påverkar den globala havsnivåhöjningen. En höjning som enligt FN:s klimatpanel sannolikt kan bli mellan 29 och 110 centimeter till slutet av seklet. Den förväntade förändringen i havsvattenståndet påverkar de svenska kusterna i olika utsträckning. 

Filmen Stigande hav - så påverkas Sverige förklarar hur havet stiger och vilka effekter det kan få för samhället. Videon togs fram i samarbete med Norrköpings Visualiseringscenter C, våren 2016.

Havet stiger

En ökad temperatur i atmosfären leder till att havsnivån stiger. De främsta orsakerna till detta är dels att färskvatten tillförs havet när glaciärer och landisar smälter och dels att vatten utvidgar sig och tar mera plats när det värms upp. Följden blir en global höjning av medelvattenståndet.

Längs Sveriges kust kommer medelvattenståndet att förändras olika mycket, främst beroende på att landhöjningen kompenserar för havsnivåhöjningen i olika utsträckning på olika platser.

Havet stiger under en lång tid framöver

Det senaste århundradet har det globala medelvattenståndet stigit i en takt som har mer än fördubblats under de senaste 20 åren. Längs Sveriges kust har havsnivån hittills stigit i ungefär samma takt som det globala genomsnittet.

FNs klimatpanel, IPCC, presenterade specialrapporten ”The Ocean and Cryosphere in a Changing Climate” (SROCC) i september 2019. I rapporten redovisas bland annat beräkningar av höjningen av det globala medelvattenståndet fram till slutet av århundradet med perioden 1986-2005 som referens. Beroende på klimatpolitik och framtida utsläpp av växthusgaser, visar IPCCs beräkningar att medelvattenståndet sannolikt kan komma att stiga med 29 till 110 centimeter till år 2100. Man betonar också att havsnivån kommer att fortsätta stiga under en lång tid efter 2100.

Det finns studier som pekar på en högre havsnivåhöjning år 2100 än det spann som anges av IPCC, även om sannolikheten bedöms vara låg eller mycket låg. Forskningen gör hela tiden framsteg, och dessutom utvecklas vår bild av hur klimatet förändras allteftersom effekterna av lokala, nationella och globala policyval blir tydliga.

Landhöjning större i norr än söder

På många platser i världen märker man redan idag att havsnivån stiger. I Skandinavien är höjningen inte lika märkbar tack vare landhöjningen, som är störst i norr. På platser där landhöjningen är stor, exempelvis i Västerbottens kustland, kommer man inte att uppleva att havet stiger, åtminstone inte under de närmsta decennierna, medan man utmed Götalands kuster kommer att utsättas för allt högre havsnivåer.

Stormeffekt

Stormar med hårda vindar innebär ofta att havsnivån tillfälligt stiger kraftigt, ibland med upp till ett par meter. Det här kan orsaka översvämningar längs kusten.

Konsekvenserna av en högre havsnivå blir särskilt påtagliga vid extrema väderhändelser. Frekvens, riktning och styrka hos stormar är avgörande för de mest extrema vattenstånden.

Planera för framtiden

För att skydda oss mot översvämningar måste vi ta hänsyn till både stormeffekter och framtidens havsnivåer i vår samhällsplanering.

Konsekvenser i kustnära områden blir ofta stora eftersom bebyggelse och annan infrastruktur ofta är lokaliserad utmed kusterna. Dessa konsekvenser kan, förutom en ökad risk för översvämning, till exempel vara en ökad risk för skred och ras, ökad kusterosion, höjda grundvattennivåer och saltvatteninträngning.

Planering av ett robust samhälle kräver att man förebygger möjliga negativa konsekvenser och då kan det vara lämpligt att exempelvis utvärdera scenarier med en låg eller mycket låg sannolikhet för att inträffa.