Vattenpendling

Efter kraftiga vindar kan vattnet i Östersjön komma i svängning, likt vattnet i ett badkar som skvalpar fram och tillbaka. De av vinden snedställda vattenytorna hålls inte längre kvar av vinden och vattenmassan söker återgå till horisontalläge.

Vattnet skvalpar emellertid upp på motsatta kusten pga. sin rörelseenergi.
Så kan svängningarna fortgå fram och tillbaka många gånger. En s.k.
stående våg har bildats. Dessa minskar efterhand på grund av friktion.
Perioden mellan två hög- eller lågvatten bestäms av vattendjupet och
havsområdets längd. Pendling i hela Östersjön från norr till söder har
en period på 27 timmar och kan fortgå i flera veckor. Amplituden i Kalix
kan vara 50 cm.

Svängningarna ger minst utslag mitt i Östersjön. Landsort och Stockholm
ligger relativt centrerat och påverkas inte så kraftigt av dessa pendlingar.
Detta gör att man brukar använda dessa vattenståndsmätningarna för att
se på hela Östersjöns vattennivå under längre perioder.