Världshavens vattenstånd påverkar nivån i Östersjön

Den totala volymen vatten i världens hav påverkar vattenståndet i våra hav. Världshavens volym bestäms bland annat av havsvattnets temperatur och hur mycket vatten som ligger på land i form av glaciärer och då främst landisarna på Antarktis och Grönland. Vattenståndsförändringen i Sverige är en bestäms av världshavens vattenstånd och landhöjningen.

Den globala uppvärmningen har gjort att världshavens volym har ökat. Landisens avsmältning har tillfört vatten och den sammanlagda effekten är att världshaven vattenstånd stigit med ungefär 20 cm sedan slutet av 1800-talet. Den totala vattenståndshöjningen efter den senaste istiden (för 10000 år sedan) beräknas till 130 m.

Analys av svenska vattenståndsmätningar visar att Östersjöns vattenstånd stigit med ungefär 20 cm sedan 1886, motsvarande 1,6 mm/år. De 30 senaste åren har dock ökningen varit kring 3 mm/år. Beräkningar från den internationella klimatpanelen och SMHI visar att för Skåne- och Blekingekusten kan medelvattenytan år 2100 komma att ligga mellan 22 och 72 cm över dagensnivå eftersom landhöjningen är liten här. Läs mer om detta under Klimatdata.