Mareograf

En mareograf är en automatisk anordning som mäter variationer i havsvattenståndet. Ifall vattenståndet mäts i insjöar kallas denna apparatur limniograf.

Mareografen på fotot är tillverkad efter förebild från Pola i dåvarande Österrike/Ungern. Instrumentet användes av SMHI och dess föregångare under åren 1886 till 1966. Tillverkningskostnaden 1886 var 545 kronor. Skivan med diagrampappret (mareogram) fungerar som lod till urverket. Vattenståndsändring överförs från flottören via stång, kedja, hjul och kuggstång till vänstra pennan. Den högra pennan markerar varje hel timme.

Mareograf
Mareograf som användes av SMHI under åren 1886-1966. Foto Thomas Hammarklint Förstora Bild

Efter ett stadsbesök i Preussen beslöt den svenske kungen Oscar II
att ett antal mareografer skulle anläggas runt den svenska kusten.
Senare installerades tio mareografer inuti klassiska åttakantiga hus
på följande platser: Ratan, Furuögrund, Draghällan, Björn, Stockholm-
Skeppsholmen, Landsort, Kungsholmsfort, Ystad, Varberg och Smögen.

Vattenståndsvärdena från mareogrammen har överförts till digital form
och lagras idag i en databas på SMHI.